HR Forum 2019 – tid for ledelse

Som alltid er ledelse et sentralt tema. Det er en kritisk faktor sett i sammenheng med konteksten virksomheter, ledere og medarbeidere står i nå og fremover. Nye former for organisering, kultur og endring gjør at ledere må ha tid til ledelse. Mange rapporterer at de står i skvis.

Karoline Havard toppbanner

Karoline Jakoba Scheide, fagansvarlig produktutvikling og Håvard Berntzen, leder produktutvikling har ansvaret for HR Forum. Hvorfor har dere valgt ledelse som tema for årets HR Forum?

- Dette er ytterst relevant sett i sammenheng med konteksten virksomheter, ledere og medarbeidere står i nå og fremover. Det er i dag mer fokus på faktisk jobbing med kultur, agilitet og endringskapasitet enn i fjor. Alle må ta inn over seg at forventingene til arbeidslivet er i endring. Dette gjelder for alle parter. Sannsynligvis vil det kreve en reell fornying av kompetanse, ledelse og forretningsmodeller. Folk savner tid til utvikling og kompetansepåfyll, men har ikke tid til å delta på tilbudene som blir tilrettelagt for dem.

- Samtidig leter både unge og eldre etter meningsfylt arbeid. Her kan både HR og ledere få gode input til å hente mye mer ut av det faktiske potensialet hos folkene sine. James Hewitt forsker på prestasjon, og har gode innspill på hvordan kunnskapsarbeid er en utholdenhetsøvelse som krever at man er drillet i selvledelse for å lykkes. I tillegg mener vi at engasjement er ferskvare, og hypotesen er at helikopterledelse ikke funker særlig bra på dette. Behovet for hyppig feedback, få mange utfordringer og bidra mye selv er kanskje større hos de yngre. Ledelse må gjenspeile den «online-virkeligheten» vi lever i på et vis, sier Håvard.

- I tillegg til reseach rundt hva som er aktuelle tema i arbeidslivet gjør vi veldig grundig informasjonsinnhenting. Vi snakker med medlemmene og sikrer at vi er tett påkoblet gjennom fokusgrupper, spørreundersøkelse og intervjuer med medlemmer. Og vi trekker på innspill fra dedikerte eksperter på sine områder. Vi forsøker å sammenstille innspillene vi får og trekke ut hovedmomentene, som er i tiden, og som det gir god mening å kaste søkelyset på, sier Karoline.

Hva gjør virksomhetene?

- På HR Forum vil vi vise frem flere virksomheter som gjør ting på oppsiktsvekkende nye måter. Man kan kanskje hevde at virksomheter over en viss tid har gått litt i flokk og implementert organisasjonskart, ledelses – og styringssystemer som andre har benyttet. Disse blir i større grad forkastet og erstattet med mer agile (smartere og smidigere) tjenester og støttefunksjoner. Agil HR handler om å gjøre det rette for virksomheten, ikke gjøre flotte HR-ting som ikke brukes av andre. Man må fjerne ‘hobby-HR’ og drive virksomheten fremover med enkle prosesser som fenger, sier Håvard. Fremover vil de som klarer å utnytte potensialet i kombinasjonen av mennesket og kunstig intelligens være ledende, som forskningsdirektør i Accenture James Wilson vil fortelle mer om.

- Det vil bli spennende for deltakerne å høre mer om hvordan den selvstyrte bedriften Ducky jobber, samt hvordan den lag-baserte strukturen i Oljedirektoratet fungerer, når de får mer ut av ressursene sine, sier Karoline.

Hvilke andre forelesere har dere invitert?

Vi vil ikke røpe alle navnene ennå, men det blir et bra spenn i bakgrunner og perspektiver fra årets bidragsytere. Et av de aller største HR-navnene det er mulig å få, er jo Dave Ulrich, anerkjent HR-guru og gjerne kalt «moderne HRs far», og en som mange har et forhold til. Han skal ta for seg både ledelse og videreutvikling av HR-rollen. Et annet navn er Nina Bjornstad fra Google, hun vil vise oss hvordan samarbeidskulturen er blitt det viktigste redskapet for fremtidig suksess, sier Håvard.

Hvorfor skal man delta på HR Forum?

- HR Forum er en av de aller største europeiske HR-arenaene, hvor du både blir klokere, får inspirasjon og innsikt i andres erfaringsdelinger. Så faglig påfyll fra noen av de fremste i verden på sine fagfelt og nettverking er veldig gode grunner for å delta. For mange er det en verdifull arena for å møte og bli kjent med andre som sitter med like utfordringer som en selv.

- Det er jo den ene HR-konferansen du må få med deg! Det er her vi samler de beste og mest spennende foredragsholderne, de fleste leverandørene er representert og det er den viktigste nettverksarenaen for HR og ledere i Norden. Stikkord: faglig oppdateringer, få idéer fra andre virksomheter, utvid nettverket, ta møter med leverandører og kolleger, kos deg, avslutter Karoline og Håvard.

8 gode råd: Slik får du størst utbytte av konferansen

En konferanse er en god mulighet til å få ny inspirasjon, nyttig kunnskap og bli kjent med nye mennesker. Men det kan kreve litt egeninnsats å få maksimalt ut av konferansen. Håvard Berntzen gir følgende gode råd til konferansedeltakere:

1. Forbered deg før konferansen

Google foreleserne før konferansen starter; hva er de kjent for og hva har de kompetanse på. Ofte kan du finne intervjuer og fagartikler som gjør at du møter bedre forberedt til innlegget. Da får du større utbytte både av det enkelte bidrag og av konferansen som helhet.

2. Velg de delsesjonene som er viktigst for deg

På store konferanser, slik som HR Forum, er det både plenumforelesninger og parallelle delsesjoner. Sett deg inn i hva de ulike delsesjonene tilbyr. Meld deg på til delsesjonene i god tid før konferansen. Da er du sikret plass.

3. Bygg nettverk

Mange av dem du møter på en konferanse er interessert i samme tema som deg. Bruk workshopene, pausene og lunsjen til å hilse på nye folk. Bruk muligheten til å bygge nettverk! Andre har kanskje erfaring fra utfordringer som du selv står ovenfor på din arbeidsplass.

4. Delta sammen med kolleger

Ofte kan det være en fordel å delta sammen med flere kolleger fra samme arbeidsplass. Da får dere noen felles referanser å henge ny kunnskap på. Dette kan gjøre det mye enklere å gjennomføre endringer på egen arbeidsplass i etterkant.

5. Gjør noe du ikke pleier å gjøre

Ikke bruk all tid på å snakke med de samme folkene som du allerede kjenner. Gi deg selv noen utfordringer på konferansen. Hvis du ikke pleier å snakke med utstillerne, så kan du for eksempel gjøre det denne gangen. Mange er fagfolk med mye nyttig kompetanse.

6. Ta med tre ting hjem

Etter et par dager på konferanse kan det føles som om du drukner i informasjon og nye inntrykk. Et godt råd kan være at du setter deg et enkelt mål: Få med deg tre ting hjem! Hvis disse verktøyene, kunnskapene, kontaktene er så gode at du kan handle på dem og skape nytte for deg selv eller din egen arbeidsplass, da har du hatt suksess på konferansen.

7. Repeter i etterkant

Arrangører pleier å sende ut dokumentasjon i etterkant av konferansen eller gjøre materialet tilgjengelig på egne hjemmesider. På HR Forum blir også noen av forelesningene filmet i sin helhet og lagt ut på hjemmesidene til HR Norge.

8. Kos deg på konferansen

Konferanse er ikke bare jobb. Delta på festmiddagen og det sosiale programmet, spis god mat og ha det hyggelig i samvær med gode kolleger og nye mennesker. Kort og godt: Gi deg selv muligheten til å få både kunnskap og inspirasjon.