Her er kompetansen ledere trenger å utvikle når teknologien overtar rutinejobbene

«Alle» snakker om hvordan kunstig intelligens (artificial intelligence - AI) vil rasere arbeidslivet. Vegard Kolbjørnsrud er mer optimistisk. Hans forskning peker mot at AI blant annet vil gi ledere tid til å lede. På den annen side: ledere som har bygd karrieren på struktur og system må utvide repertoaret.

Når vi snakker om automatisering og kunstig intelligens, glemmer vi ofte lederne. Postdoktor Vegard Kolbjørnsrud spurte 1770 ledere hva de tenker og forventer.

Svaret er at de gleder seg.

Stort sett.

— Det er kanskje bedre å si at de grugleder seg, sier han. — Kunstig intelligens gir ledere mer tid til å lede. Det er bra, men også en stor utfordring. Mange ledere har bygd karrieren på at de er gode på «ordning og reda». Når AI overtar de administrative oppgavene blir det ingen steder å gjemme seg.

Vegard Kolbjørnsrud har 16 års fartstid fra Accenture. I dag er han ansatt på BI, og har i tillegg det som i akademiske kretser kalles en «toerstilling» i Accenture. Funnene i undersøkelsen, som er gjort av Accenture, er gjengitt i en artikkel publisert på Harvard Business Review: «How artificial intelligence will redefine management».

— Utgangspunktet er at AI vil ta bort rutineoppgaver, sier han. – Undersøkelsen viser at det er der ledere bruker mesteparten av sin tid.

kakediagram ledetid

Respondentene svarer at de bruker opp mot 54 prosent av sin tid på administrative oppgaver.

— Kunstig intelligens vil gjøre administrative oppgaver rimeligere og mer effektivt, og sannsynligvis på en mer rettferdig måte enn mennesker, sier Vegard. — Men det bør ikke være grunn til bekymring. Snarere tvert imot. For ledere betyr det at de kan fokusere mer på arbeid bare mennesker kan gjøre.

Rapporten peker på fem spesifikke innsatsområder for ledere. Den første er allerede nevnt - å overlate rutineoppgaver til programvaren. De fire andre er:

1. Dømmekraft og sunn fornuft: Mange beslutninger krever mer innsikt enn kunstig intelligens kan gi alene. Magefølelse, intuisjon, erfaring og innsikt i sosiale relasjoner vil fortsatt være en kritisk lederegenskap.

2. Gjør deg til venns med teknologien: Ledere som velger å se maskinene som en kollega snarere enn en konkurrent vil oppdage at det ikke er noe behov for å løpe om kapp med teknologien. Ledere skal tillate den kunstige intelligensen å bli et tillegg til sin egen menneskelige intelligens.

3. Kreativitet og design-tenkning: Ledere skal være designere som setter ideer, talent og kompetanse sammen i nye konstellasjoner.

4. Sosial- og nettverkskompetanse: Ledere i undersøkelsen så betydningen av dømmekraft og sunn, menneskelig fornuft, men de undervurderte behovet for sosial kompetanse og evnen til å vedlikeholde og spille på nettverk, coache sine medarbeidere og utvikle samarbeidsegenskaper, både i seg selv og i sine team.

— Stien blir smalere, og det blir plass til færre ledere fremover, men vi vil fortsatt trenge ledere, sier Vegard.

— Vi må se på hva vi skal rekruttere, hva vi skal fremelske hos folk. Vi har i mange sammenhenger avlært oss selv fra kreativ tenkning og samspill, og mange ledere trenger en oppgradering. Det er lettere å oppgradere digital programvare enn menneskelig. Selv om teknologiske fremskritt tar tid, tar det enda mer tid å endre mennesker. Utviklingen går raskt, og vi må starte nå. Det er mer hastverk med menneskene enn maskinene, avslutter han.

Ønsker du å lese mer om hvordan kunstig intelligens vil redefinere ledelse kan vi anbefale artikkelen i Harvard Business Review: "How Artificial Intelligece Will Redefine Management" av Vegard Kolbjørnsrud, Richard Amico og Robert J. Thomas.