Hege Skryseth: Slik påvirker digitaliseringen HR og ledelse

Fakta er undervurdert. Datadrevne selskap leverer i snitt 6 prosent bedre resultater, i følge en undersøkelse fra MIT. Digitalisering er svaret. Spørsmålet er om kompetansen i styret, ledelsen og blant de ansatte er god nok.

Digitalisering» er et litt fluffy begrep som fyker rundt som en hyperenergisk sprettball i konferansesaler, kronikker og debatter om dagen. Det favner et spekter av konsekvenser knyttet til avansert bruk av teknologi i forretnings- og produksjonsprosesser, inkludert automatisering av oppgaver på stadig høyere nivå i verdikjeden.

Mange røster er urolige for utviklingen, noen fordi de syns det går for fort, andre fordi det går for sakte.

Hege Skryseth tilhører utvilsomt den siste kategorien. Den tidligere Microsoft-direktøren, nå administrerende direktør i Kongsberg Digital, har markert seg som en tydelig stemme i digitaliseringsdebatten.

Hun mener ledere trenger et kompetanseløft.

Hennes uro er knyttet til om ledere har den kompetansen som kreves for å lede næringsliv og forvaltning mot og gjennom de utfordringene som ligger foran oss.

I dag jobber «alle» store selskap med digitale strategier. Noen, som Kongsberg-Gruppen har gjort med Kongsberg Digital, etablerer eksternfokuserte enheter som leverer tjenester i det åpne markedet. Andre etablerer mer internfokuserte enheter.

— Er norske ledere kompetente nok til å lede i et digitalt arbeidsliv?

— Både ja og nei. På den positive siden ser jeg at det er stor interesse og en voksende bevissthet omkring dette. Men viktig kompetanse mangler på leder- og styrenivå, sier Hege Skryseth i et intervju med HR Norge.

— Det er viktig at vi øker vår digitale kompetanse både på styrenivå, ledernivå og i organisasjonen for å øke effekten av digitaliseringen. Det handler ikke om at alle skal bli programmerere, men at de skal forstå hvilke muligheter som åpnes slik at man som virksomhet kan få maksimal effekt av digitaliseringen. Man må evne å sette seg inn i det overordnede.

HR har en viktig rolle i dette, mener Skryseth.

—Om HR skal være en god sparringpartner for organisasjonen, må de vite noe om hva slags kompetanse man trenger. Det er ekstremt viktig at HR kommer om bord.

Mulighetene digitalisering gir er store, mener digitaliseringsevangelistene, Hege Skryseth inkludert. Det norske kostnadsnivået på arbeidskraft trekkes gjerne frem som den mest «lavthengende frukten». Noen yrkeskategorier vil forsvinne eller få redusert betydning, mens andre vil vokse frem.

— Kongsberg kommer faktisk til å øke bemanningen innen produksjon med bakgrunn i konkurransefordelene digitalisering har gitt oss de siste årene. De nærmeste årene skal F35-enheten vår vokse med 30 prosent. Det kommer til å være en del yrkeskategorier som faller bort, andre vil endre seg betydelig.

Hun understreker at slike endringer som følge av ny teknologi ikke er grunnleggende nytt. Innovasjon og «disruptivitet» har vært en faktor å regne med i hundrevis, for ikke å si tusenvis av år, fra vi tok kontroll over ilden, via oppfinnelsen av trykkpressen til Internett, mobiltelefoni og selvlærende maskiner.

— Det handler om å være bevisst på transformasjonen, og starte oppbyggingen av den tilleggskompetansen man trenger. Mitt mantra de siste årene har vært: «Tenk digitalt først». Ikke utform prosesser for deretter å se om det er mulig å gjøre det digitalt. Tenk digitalt fra begynnelsen av.

Du kan høre mer fra Hege Skryseth på HR Forum i november, hvor hun vil snakke om Kongsberg-Gruppens erfaringer, hvilke muligheter det gir, hvordan vi skal forberede oss og ikke minst hvordan utviklingen påvirker fremtidens arbeidsmarked.

Hege Skryseth er administrerende direktør i Kongsberg Digital, et datterselskap av Kongsberg Gruppen, som arbeider med digitale industriløsninger. Skryseth er også Chief Digital Officer i Kongsberg Gruppen, et av Norges fremste teknologikonsern som leverer høyteknologiske løsninger til olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Konsernet har kontorer i mer enn 25 land verden over, og har om lag 7700 medarbeidere. Skryseth er del av selskapets konsernledelse og arbeider tett med konsernets digitale strategi på tvers av forretningsområder. Hun har erfaring fra flere internasjonalt ledende teknologiselskaper, og har tidligere jobbet som administrerende direktør i Microsoft Norge og i Geodata. Skryseth har omfattende styreerfaring og er nåværende nestleder i styret i Abelia, og styremedlem i styrene til NHO og Norconsult. Hun har tidligere styreerfaring fra blant annet Dagens Næringsliv, Forskningsrådet og IKT Norge. Skryseth har i tillegg sittet i flere regjeringsoppnevnte utvalg for blant annet nasjonal IT-strategi og et inkluderende arbeidsliv.