Godt partssamarbeid er et suksesskriterium

Da partene i NRK satte seg ved bordet for å forhandle fram en ny pensjonsavtale, skjedde det etter flere års felles kompetansebygging hos ledelse og tillitsvalgte. – En godt forankret struktur for samarbeid, med tillit og trygghet mellom partene, har verdi i store omstillinger som dette, sier HR-rådgiver i NRK, Therese Heyerdahl.

I januar for tre år siden gikk NRK over fra ytelses- til innskuddspensjon. Uten at det ble veldig mye støy i organisasjonen.
– Det har selvfølgelig vært reaksjoner, men vi har lykkes med å gjøre et såpass grundig arbeid, slik at begge sider har kunnet stille seg hundre prosent bak resultatet.
Partssamarbeidet var et viktig suksesskriterium for overgangen til ny pensjonsordning, mener Heyerdahl.

Therese Heyerdal

Therese Heyerdahl er i dag HR-rådgiver i NRK, og har tidligere vært hovedtillitsvalgt og har jobbet med omstilling, lønn- og arbeidsvilkår og forhandlinger samme sted siden 2009. Hun sitter i NRKs pensjonsstyre, og var med på arbeidstakersiden da den nye pensjonsavtalen for alle ansatte i organisasjonen ble forhandlet fram i 2015.

Hun kommer til HR Norges Pensjonskonferanse for å fortelle om denne omfattende prosessen, og arbeidet med å sette pensjon på agendaen i organisasjonen også i tiden etterpå. – Pensjon blir fort et viktig tema også i andre typer omstillingsprosesser, for personalkabalen og for at den enkelte skal kunne ta kvalifiserte valg, sier Heyerdahl.

Hun tegner et bilde av en – i pensjonsøyemed – litt sovende organisasjon, som er blitt vekket til live i løpet av overgangen. Temaet pensjon har blitt aktualisert over tid og på mange arenaer.
– Det har handlet om kompetansebygging. Sentrale tillitsvalgte har fått tid til å sette seg inn i den komplekse tematikken. De tillitsvalgte har lært opp andre tillitsvalgte lengre ut i organisasjonen. Vi har holdt seminarer og kurs, lagt ut informasjon på intranett, arrangert temadager og holdt allmøter i kantina. Også de yngre har latt seg engasjere av pensjonstematikken, forteller Heyerdahl, som mener at en viktig faktor er å snakke om pensjon på en måte som folk forstår.

– Hva er ditt viktigste råd til andre som står i, eller skal igjennom, en lignende prosess?
– Det er å være grundig, sette av nok tid til å bygge kompetanse, og forankre en forståelse i hele organisasjonen for at det er et rasjonelt behov for endring. Når man bygger kompetanse gjennom for eksempel de ansattes representanter, blir det nok lettere å få med seg resten av laget, hevder Heyerdahl.

Selv om endringen ble satt i live for tre år siden, er ballen det står «pensjon» på langt ifra lagt død igjen. ­­
– Det har vært et stort etterarbeid med implementering og oppfølging av enkeltsaker. Dessuten kommer det hele tiden endringer og nye regler vi må forholde oss til, sier Heyerdahl.

Hun trekker spøkefullt en sammenligning mellom pensjonsprosessen NRK har vært igjennom med det å få barn:
– Det er ikke slik at når svangerskap og fødsel er overstått, så er jobben gjort. Det er på mange måter da det begynner. Når det gjelder pensjon er det viktig å følge med og følge opp hele tiden, avslutter Therese Heyerdahl.