God Jul og Godt Nytt år

For de av oss som har vokst opp i Norge er det noe eget når det drysser hvitt slik det gjorde mandag morgen her i Oslo. Det skjer noen koblinger i hodet som gjør det lett å bli sittende på bussen og nynne på julesanger. Da kjenner du fort en god deilig ro sige inn over deg.

Julen er en av de store kristne høytidene. Men betydningen går langt ut over det. Antallet som definerer seg som personlig kristne er ganske lavt her i landet. I tillegg til at vi er blitt et multikulturelt og dermed også multireligiøst samfunn. Likevel står julen seg godt. Selvsagt.

For i en tid hvor mange dyrker motsetninger er julen en god anledning til å løfte frem det som forener. For noen uker siden var jeg på en konferanse i Iran og snakket om ledelse, organizational behaviour, HR og hva som skaper gode prestasjoner. Og i et av de landene mange opplever ligger svært langt fra det typisk «norske» verdigrunnlag og kultur, opplevde jeg en fascinerende positiv respons når vi snakket om den gyldne regel som utgangspunkt for god organisasjonskultur. Gjør mot andre slik du vil at andre skal gjøre mot deg, sier Mattheus 7:12, mens Koranen 2:279 formidler nesten akkurat det samme når den sier at: Du skal ikke opptre urettferdig, så vil du heller ikke bli behandlet urettferdig tilbake. Det handler om tillit, gjensidighet og det å skape et godt klima – tungt forankrede kulturelle verdier uansett om vi snakker familie, virksomhet eller samfunnsnivå.

Norge er i omstilling. Oljefesten dabber av, eldrebølgen er en realitet og vi må levere mer for mindre. Parallelt åpnes det helt nye muligheter innenfor teknologi med digitalisering, robotisering og kunstig intelligens og sensorteknologi som kanskje de mest iøynefallende trendene. Parallelt og integrert er medisinfaget er i rivende utvikling og biotech og 3Dprinting kommer til å skape muligheter få ser enden på i dag. Det er den fjerde industrielle revolusjon som ruller inn over oss. Mange jobber kommer til å falle bort, de fleste kommer til å endres samtidig som nye oppstår. Det er ikke noe nytt i at endringer finner sted. Det som er nytt er hastigheten. Og timingen er perfekt for at vi i det hele tatt skal klare å møte de store utfordringene som ligger foran oss.

Norge bør være bedre skodd enn de fleste til å utnytte muligheten og begrense trusselen i det som skjer. Vi har en godt utdannet befolkning, er teknologisk avansert og har «pæng på bok». Samtidig vet vi at andre har langt større vekst i landets kompetansebeholdning, har høyere takt i teknologisk modenhet og at også oljefond med masse penger fort går tomt om vi forvalter vårt pund uklokt. Nettopp derfor er det bra at stadig flere påpeker at uten mennesker med høy og riktig kompetanse klarer vi ikke å hente ut potensialet av de mulighetene som skapes rundt oss.

Vi er fortsatt et av verdens mest produktive land - fylt av arbeidsglede helt i verdenstoppen og med naturressurser få andre er forunt. Vi har gode år bak oss og alle muligheter for å skape oss selv en god fremtid.

Det er i skjæringspunktet mellom teknologi og mennesker verdiene skapes og det er når landets samlede arbeidskraft utvikles, målrettes og tas i bruk vi best kan opprettholde og videreutvikle det mange ser på som verdens beste land å bo i. Det plasserer HR-tenkningen og arbeidet som springer ut av det helt i sentrum ikke bare av arbeidet for å skape gode, lønnsomme og sikre arbeidsplasser men for hvordan hele samfunnet skal utvikle seg fremover.

Mange benytter anledningen julen gir til å ta seg et godt avbrekk. Nyt late, gode juledager og være der for de nærmeste. Lad batteriene og kom tilbake på nyåret med ny energi. Samtidig er julen tøff for mange som av forskjellige årsaker faller utenfor. Som en del av HR Norge sin juletradisjon har vi gitt et bidrag til Kirkens Bymisjon som gjør en strålende innsats for dem som har særlig behov for varme i julen.

På vegne av styre og ansatte i HR Norge vil jeg gjerne få benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig God Jul og Godt Nytt år. Takk for den tilliten dere har vist HR Norge i året vi har bak oss – vi skal gjøre vårt ytterste for å bistå dere også i det nye året.

Even Bolstad Daglig leder