GELx: Kompetansegap, transformasjon og norsk arbeidsliv 10 år etter iPhone

Når HR Norge og Ennova i slutten av august presenterer funnene i Global Employee and Leadership Index (GELx) 2017 er det bare noen uker igjen til stortingsvalget. Endringene som skjer i arbeidslivet som følge av digitaliseringen, vil etter alt å dømme være ett av mange viktige temaer i valgkampen.

Den årlige GELx-undersøkelsen belyser norsk arbeidsliv fra innsiden, og gir oss som nasjon en referanseramme og et sammenligningsgrunnlag mot resten av verden.

Klikk her for en interaktiv versjon av rapporten.

Vi kan allerede nå avsløre at Norge fremdeles er i øverste globale divisjon hva gjelder arbeidsglede.

Norsk arbeidsglede har gjennom flere år vært blant topp tre i verden. I år deler vi tredjeplassen med Danmark og Filippinene. Dette skyldes utelukkende at andre land har løftet seg, og ikke at nivået i Norge er blitt lavere. Vårt er like høyt i år som det var i fjor og som det var året før der igjen.

Men at arbeidslivet er i forandring er det ingen tvil om, og det skjer som følge av flere sammenfallende globale trender. Digitaliseringen skyter fart, og har etter manges mening nådd et knekkpunkt der endringshastigheten går rett til himmels. Parallelt blir virksomhetene og arbeidslivet mer globale.

For Norge kommer oljeprisfallet i tillegg, et omslag som i seg selv driver frem nødvendig omstilling og fornying.

Mange merker økte krav og forventninger – andre står for tur. Ikke minst kommer strammere økonomiske rammer til å utfordre offentlig sektor i årene som kommer.

Digitaliseringen krever ny kompetanse, ikke bare i form av nye hoder, men også i ”oppgradering” av de som allerede er der. Undersøkelser internasjonalt peker mot at virksomhetenes kompetansebehov er i utakt med hvilken kompetanse som faktisk er tilgjengelig i arbeidsmarkedet. Det er grunn til at tro at dette kompetansegapet også gjør seg gjeldende i Norge. Årets GELx går i dybden på dette området.

GELx har en lang historie. Da Apple introduserte iPhone i 2007 hadde vi ferske funn fra 2006-undersøkelsen som viste i hvilken grad arbeidsliv og privatliv glir over i hverandre for norske medarbeidere. Ti år senere har vi stilt samme spørsmål. Endringen er merkbar, og kommer du på en av GELx-presentasjonene i Bergen, Trondheim, Stavanger eller Oslo, får du innsikt i hvordan Steve Jobs har endret norsk arbeidsliv.

Møtet er gratis og åpent for alle. Og siden presentasjonen egner seg godt for både HR og ledere generelt – ta gjerne med en eller flere kolleger.