Fra fagperson til helstøpt leder

Med 250 apoteker, og 2300 ansatte spredt over hele Norge, er onboarding en krevende prosess. For Rune Kiilstofte, Kompetanseutviklingssjef i Norsk Medisnaldepot, er løsningen å skape et stammespråk slik at nye ledere med enkle grep forstår både sine egne, og sine medarbeideres behov.

Tenk deg at du har brukt fem år på en utdannelse, to påfølgende års spesialisering, og nå er å regne blant de sterkeste fagpersonene på ditt felt. Du er en farmasøyt som kan takle kundemøtet i blinde, du brenner for faget, og du er en støtte for dine kolleger og din leder. Det var på fredag. Nå er det mandag, og du har gått inn i lederrollen. Hva skjer nå?

Der kundemøtet og fag står i fokus for medarbeideren, blir kommersialisering og resultater nye stikkord du må være komfortabel med. Plutselig er det du som må ha svaret på alle spørsmålene du selv stilte sist uke – ”Kan jeg få fri på fredag?” eller ”Kan vi ta en lønnssamtale?”.

Rune Kiilstofte

- ”Du må forstå både børs og katedral”, sier Rune Kiilstofte. For å få til det må du skape et grunnlag for forståelse, kommunikasjon og utvikling. I NMD gjøres dette blant annet med Situational Leadership, leder- og medarbeiderutviklingsmodellen fra Ken Blanchard og Paul Hersey. NMDs verdier samles under I CARE, på norsk Integrity, Customer first, Accountability, Respect og Excellence. For å få til det må tre viktige egenskaper hos lederne være en del av grunnlaget.

  • Å hjelpe nye ledere å forstå hvilke mål og oppgaver medarbeiderne skal gjøre
  • Å kunne diagnostisere hva medarbeiderne trenger for å lykkes
  • Å lære seg å matche den lederstilen som kan hjelpe medarbeideren

Med situasjonsbestemt ledelse lærer Rune NMDs ledere å bruke et verktøy, og en modell, som beskriver fire ulike tilnærminger til ledelse, kombinert med fire ulike utviklingsnivåer.

For Rune er resultatet en organisasjon med en felles forståelse for utvikling av medarbeidere og ledere. Det er skapt en trygg ramme for de som trer inn i lederrollene og er helt nødvendig for at NMD skal klare å skape grobunn for I CARE.