Her får du:

- Jan Ketil Arnulf - Virker lederutvikling fra HR-konferansen for offentlig sektor 2019
- Kari Bergeius Andersen - Håndtering av arbeidstakere med generelt høy sykefraværprosent fra Syke