Få motstanden på bordet så tidlig som mulig

Barrierer mot forandring er naturlig, og kan være bra og sunt for enhver endringsprosess. – Det viktigste er å få motstanden fram så fort som mulig, for den forsvinner ikke om den ikke blir respektert og håndtert, råder Fanny Duckert.
Fanny Duckert

Endring vil naturligvis alltid være en del av liv og organisasjoner, men aldri har endringskverna i arbeidslivet gått på høyere frekvens.

– Det som er unikt nå er at det går mye fortere. Og vi er mer i kontinuerlig endring; man blir aldri ferdig, for nye dimensjoner og konsekvenser dukker opp. Det kan gjøre det til dels krevende for alle involverte påpeker organisasjonspsykolog og professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, Fanny Duckert.

Hun kommer til HR-konferansen for offentlig sektor i januar for å snakke om utfordringer ved endringsprosesser. For dette gjelder i høyeste grad også offentlig sektor.

– Det var i gamledager at ting gikk langsommere i det offentlige. Offentlig og privat sektor har blitt mer likt over tid, mener nestoren.

Usikkerhet skaper motstand

Men barrierene mot forandring, de vil alltid være der. Både i systemet og på individnivå. På godt og på vondt.

– Det er både naturlig, bra og sunt – for ellers ville vi jo aldri ha noen substans. Treghet og mekanismer som gir motstand mot forandring er en del av systemet, sier Duckert.

Dessuten er de fleste av oss vanedyr som ikke liker forandring. Vi liker å ta samme vei til jobben, å sitte på samme sted, og å omgås de samme kollegene.

– Enhver endring truer stabiliteten, oversiktligheten og forutsigbarheten. Og i tillegg har jo alle noen gevinster med de eksisterende systemene. Når disse blir truet, dukker det opp usikkerhetsmoment som gir en viss motstand, sier Duckert og understreker at ofte er jo også bekymringene reelle:

– Folk som sitter og jobber har en helt annen oversikt enn det ledelsen har, påpeker hun.

Lytt respektfullt

Uansett type motstand, er det viktig å få den fram som fort som mulig.

– Å respektere og håndtere den på en skikkelig måte er en helt nødvendig del av en endringsprosess, sier Duckert.

Hun påpeker at den som sitter med motstand, har ansvar for å konkretisere bekymringen. Og ledelsen skal alltid lytte:

– Respektfull lytting er veldig viktig, og en viktig del av enhver konflikthåndtering.

Og når man har forsikret seg om at alle motforestillinger er på bordet, da kan man ta beslutninger og sette i gang prosesser – som også ivaretar motstanden.

– For når folk føler seg sett og hørt, og opplever at det har vært en rettferdig prosess, da er de også villige til å strekke seg lenger, akseptere og være med på løsninger som kanskje ikke er det de aller mest ønsker seg, hevder professoren.

Motstanden forsvinner ikke

Hvis du ikke tar motstanden på alvor og bare kjører på med en endringsprosess, vil du bli stående fast i gjennomføringen.

– Da kommer du aldri videre enn til å slukke branner. For motstanden kommer igjen, helt til den er synliggjort og tatt på alvor, råder Fanny Duckert.