Euan Semple: — Smarte folk er så smarte at de vet at de ikke vet alt

​Da Stephen Quest fikk toppjobben som Director-General for IT-politikk i EU-kommisjonen, begynte han å tenke høyt. Så høyt at tusenvis av kolleger hørte ham, hjalp ham og samtidig bedre forstod og ble mer oppmerksomme på hvilke utfordringer hans direktorat stod ovenfor.

Steve Quest sin metode var å starte en intern blogg, og han ble en av stadig flere smarte folk som er smarte nok til å forstå at de ikke har alle svarene selv -- og at det finnes mange der ute som gjerne bidrar.

Blogginnleggene hans ble lest og kommentert, og utfordringer ble løst i et samspill med kolleger som ellers ikke ville hatt særlig fokus på europeisk IT-politikk.

— Mange flere burde «jobbe høylydt», sier Euan Semple, som fortalte om Quest's quest i et intervju HR Norge gjorde med ham nylig.

Euan Semple er forfatter og en av verdens mest etterspurte rådgivere på digital transformasjon, spesielt med tanke på hvordan samfunnet og arbeidslivet er i ferd med å bli et nettverkssamfunn.

— Et nettverk av nettverk av nettverk, sier Semple.

Han mener at vår stadig mer digitale hverdag er begynnelsen på samfunnsendringer menneskeheten ikke har sett maken til siden trykkpressen snudde opp-ned på det meste.

— Men det er ikke noe som skjer over natten, sier Euan Semple. — Når folk spør hvor lang tid det vil ta, svarer jeg «kanskje 50 år». Da blir de ofte litt perplekse.

«Hvis talent er en virksomhets viktigste aktiva, så er det HR som skal lede den digitale transformasjonen»

En virksomhet hvor de ansatte jobber på sosiale medier og i en nettverksstruktur kan oppnå store fordeler, først og fremst knyttet til tilgang på kompetanse. Ingen enkeltpersoner er smarte nok til å ha alle svarene, men det er heller ingen enkeltvirksomheter som er smarte nok til å ha alle svarene.

Barrierene for en privatperson er relativt lave, men barrierene for en virksomhet er høye.

Blant hindringene som står i veien er det både siloer og revirer.

— Steve møtte motstand fra folkene som drev med internkommunikasjon, sier Semple. — Andre møter motstand fra ledelsen, andre fra eksternkommunikasjon. Ledelsen er redd noen skal blamere seg, mens kommunikasjonsfolkene frykter at de blir overflødige. Derfor sitter fremdeles mange kommunikasjonssjefer og mener at posting på sosiale medier på vegne av virksomheten bør gå gjennom kommunikasjonsavdelingen.

Da stopper det av seg selv, av frykt, usikkerhet og tvil.

Skal man høste fordelene, må barrierene fjernes.

Og det er HR sin jobb å bryte dem ned.

— Hvis talent er en virksomhets viktigste aktiva, så er det HR som skal lede den digitale transformasjonen, sier Semple. — Dette handler ikke om teknologi, det handler om kultur.