– Etter to ukers onboarding føler de ansatte at de har jobbet her lenge

Konsulentselskapet BDO er kåret til et av de beste stedene å jobbe i Norge i 2018 av Great Place to Work. En viktig bidragsyter er det skreddersydde onboardingprogrammet Camp BDO, som gir en god introduksjon til arbeidshverdagen og sørger for sosial trygghet og nettverk på tvers av selskapets tjenesteområder.
Terje Eggum Adolfsen

– Programmet har som mål å lette overgangen fra studier til jobb, slik at de nyutdannede skal være godt rustet til hverdagen som møter dem på kontoret, både faglig og sosialt, sier revisor og manager Terje Eggum Adolfsen i BDO i Norge.

151 nyansatte får en god start
BDO er et stort kompetansemiljø som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning og advokat. BDO teller i dag ca. 1500 ansatte, fordelt på 70 kontor over hele Norge. Siden 2015 har antallet nyutdannede kolleger som kommer inn dørene hver høst mer enn doblet seg. Dette stiller enda høyere krav til et gjennomarbeidet og relevant onboardingsprogram.

Miriam Kringen Molnar

Bare i høst er 151 nyutdannede kolleger ønsket velkommen. – Alle nyutdannede starter på samme dag, én gang i året. Derfor har vi muligheten til å skreddersy et felles opplegg for dem, sier seniorkonsulent i HR, Miriam Kringen Molnar, som sammen med Adolfsen er ansvarlig for onboardingsprogrammet Camp BDO.

Fra Oslo til Kitzbühel
Etter én dag på sitt respektive lokalkontor møtes alle ved hovedkontoret i Oslo for å få «den store innsikten» i BDO, blant annet ved å bli kjent med nøkkelpersoner, verdier og visjoner. Den neste dagen står praktisk trening i ulike verktøy på programmet. Dette trenger de nemlig i fortsettelsen, for nå går ferden til Kitzbühel, hvor de i løpet av 12 dager har opplæring på tvers av fagområdene – i tillegg til en aktivitetsdag og mange andre sosiale aktiviteter.

Tre hovedmål for Camp BDO
– Det å skape sosial trygghet og å få dem til å bli en del av kulturen vår, er ett av tre hovedmål for satsningen. Det tror vi har en positiv effekt ut mot kunder også, sier Adolfsen. Det andre hovedmålet er å bygge nettverk på tvers av tjenesteområdene. – For eksempel er det nyttig at advokater og rådgivere kjenner gangen i revisjonsåret, for å vite når de kan bli involvert i ulike problemstillinger, påpeker Molnar.

Det tredje hovedmålet for programmet går selvfølgelig på det faglige, både teoretisk og praktisk. – Vi legger opp til mye case-arbeid i gruppe, slik at de nyansatte trenes i relevante oppgaver og arbeidssituasjoner, forteller Adolfsen. Blant annet gjennomføres et tre dagers langt case med rollespill og intervjuer, hvor de nyansatte kommer seg igjennom alle fasene i revisjonsprosessen.

Tilbake til hverdagen
Etter endte dager i Kitzbühel reiser alle hver til sitt med en faglig og sosial trygghet i bunn. – En typisk tilbakemelding er at de føler at de har jobbet her lenge allerede, forteller Adolfsen og Molnar.

I desember avsluttes Camp BDO med en ukes faglig program i Oslo. Opplæringen slutter likevel ikke der. – Camp BDO er bare første del av det obligatoriske kursprogrammet BDO-akademiet som går over fire år, så i snitt fortsetter de å samles to ganger i året. Dette skaper et godt samhold og en ordentlig kullfølelse, avslutter Adolfsen.

Onboardingkonferansen 2018 kunne du høre Miriam Kringen Molnar og Terje Eggum Adolfson snakke om hva BDO vektlegger i onboardingprogrammet og hvorfor de mener dette skaper den beste starten på karrieren.