Et digitalt fellesskap for fremtiden

Det er ikke lenger nok å se til sidemannen for hvem som leverer best. Vi må se på helheten og tjene det fremtidige velferdssamfunn i fellesskap, sier Robert Rastad i Bergen kommune.

Tenk større - tenk samarbeid og deling av løsninger

Bergen kommune er fullstendig klar over at de presterer i verdensmesterskapet for digitalisering. Kommunaldirektør Robert Rastad har vært med på og jobbet med digitalisering i Bergen kommune i over 15 år og sett en fremoverlent holdning på tvers av miljøer. Hovedkomponenten har vært en større tanke rundt det som skjer og en evne til å jobbe på tvers av bransjer og miljøer.

Noe av det Rastad er mest opptatt av, er at vi må slutte å tenke så mye på hvem som er best i «kretsmesterskapet», eller «regionmesterskapet».

- Vi må begynne å tenke større og mer helhetlig enn det. Det handler om å skape et digitalt fellesskap og hvordan vi spiller en aktiv rolle i morgendagens velferdssamfunn, sier Rastad.

I Bergen har de lenge vært fremoverlent når det gjelder digitalisering. De var tidlig ute med robotisering og sikker pålogging for å kunne samkjøre opp mot nasjonale løsninger. De har vært opptatt av delingsøkonomi, samarbeid på tvers av miljøer og hente inspirasjon fra ulike bransjer.

- Sikker pålogging og samkjøring av data opp mot nasjonale løsninger startet vi med i 2005-2006. Vi har sett etter måter å etablere standarder på. Det som er viktig, er å se på hvilke standarder man kan lage for å effektivisere og samkjøre arbeidet på tvers av sektorer, sier Rastad.

Rastad har en større tanke som driver han i hans arbeid. Han mener at vi må tenke større sammenhenger og at fremtiden vil kreve at vi også tenker på hvordan vi skal dele løsningene vi kommer frem til, ikke hvordan vi skal være bedre enn en annen. Dette har både med kostnader og utvikling å gjøre.

Gode ideer blir fort til løsninger

- I kretsmesterskap ser gjerne partene på hverandre for å se hvem som er best og sammenligner seg med hverandre uten å få gjort så mye, men vi er ikke med i kretsmesterskapet. Vi er faktisk med i verdensmesterskapet for digitalisering, sier Robert.

- Vi må se på hvordan vi kan dele de nye løsningene vi kommer frem til. Vi inspireres på tvers av miljøer og sektorer og drar nytte av hverandres erfaring og kompetanse. Samarbeid med næringslivet har gitt mye. Inspirasjon har kommet fra kompetansemiljøer som for eksempel bank og finans, Statoil og flere mediebedrifter.

- Gode ideer kan komme fra ulike fora og i vårt miljø blir gode ideer fort til løsninger, sier Rastad.

Han nevner flere konkrete prosjekter som er under utvikling og spesielt innen utvikling av digital kompetanse og etablering av kompetansemiljøer som stimulerer innovasjon. Her blir det flere spennende tiltak i tiden fremover.

- Vi er i verdensmesterskapet og det betyr at vi trenger et digitalt fellesskap for morgendagens løsninger. Det handler om morgendagens velferdssamfunn, forteller Robert.

Et kraftsenter av inspirasjon

Bergen er tross alt en av de byene som ligger så sentralt til at de har alltid hatt et tett samarbeid med ulike bransjer i næringslivet.

- Vi skal spille en aktiv rolle i å transformere et helt samfunn mot digitalt fellesskap. Vi har levert så mye allerede og kommet i posisjon med flere konkrete prosjekter. Vi ligger i en region som allerede et godt inne i digitaliseringen. Bank og finans, beredskapsbransjen og media er alle aktører som har vært med som pådriver for digitalisering. Vi har et kraftsenter for digitalisering i vår region. Vi har hele tiden hentet inspirasjon fra ulike aktører i norsk næringsliv og vært fremoverlent, sier Rastad.

Tenke rekruttering

- Vi har vært mindre opptatt av å sammenligne oss med andre offentlige etater. Det er ikke der vår konkurranse ligger. Konkurransen ligger i at vi risikerer å miste dyktige mennesker til internasjonale bedrifter fordi det ikke er spennende nok å jobbe her hjemme lenger, sier Rastad.

Han tror derfor at noe av digitaliseringens største utfordringer ligger innenfor rekrutterings- og kompetanseområdet. At det blir vanskelig å holde på den dyktigste kompetansen.

- Vi må forebygge flukten av kompetanse til utlandet og være opptatt av å skape spennende arbeidsplasser her hjemme. Det betyr å gjerne samarbeide på nye måter, tenke mer helhet og mindre sektor, mener Rastad.

Lønn er ikke nok for de dyktigste menneskene. De ønsker og trenger utfordringer å bryne seg på. Dette må vi tilrettelegge for. Det må være mulig å benytte kompetansen i norske bedrifter, danne spennende samarbeidsforum på tvers av sektorer og sørge for at vi holder et høyt kompetanse- og utviklingsnivå. Flinke folk trenger utfordringer.