Er den karismatiske lederens tid forbi?

– Jeg tror vi i større grad vil oppleve at ledelsen ofte er de som vet minst om hva bedriften faktisk holder på med, sier trendanalytiker Ståle Økland. Han ser for seg en fremtid der ledere går fra å være motivatorer og detalj-styrere til å ta en mer tilbaketrukket rolle, hvor de må jobbe for at de ansatte er så tilfredse at de blir værende.

Arbeidskraft
Ståle Økland

– Det handler om å skape en god kultur der folk styrer seg selv, sier Økland. At de ansatte vil ha en exit-plan allerede etter få år i virksomheten, er en av utfordringene fremtidens ledere må takle. – Nå lages det karriereplaner allerede på videregående. Det er nytt, påpeker samfunnstrend-eksperten.

Å prøve å forstå sosiale endringer er hovedinteressen til Økland, som har undersøkt, og skrevet bøker om, hvordan alt fra byer til den digitale økonomien og kriminalitet utvikler seg.

Når han kommer til Lederutviklingskonferansen for å snakke om hva han tror skal til for å være en god leder i fremtiden, er det én trendy formulering du ikke kommer til å høre: Den om at alt er i kontinuerlig endring.

– For det stemmer ikke. De menneskelige behovene endrer seg ikke: Vi har fortsatt behov for å bli sett, vi har behov for trygghet og å oppleve fellesskap. Det er måten vi uttrykker behovene på som endrer seg, sier Økland. Han mener det i større grad blir avgjørende for ledere å forstå de menneskelige faktorene, og å se hver enkelt ansatt og dens behov. For kravene fra arbeidstakerne blir ikke lavere.

– De kommer til å være høyere utdannet, mer spesialiserte og i større grad ønske å bruke jobben til å realisere seg selv. Klarer man å sørge for at de har det bra, får utnyttet sitt potensial og utviklet seg, kan man kanskje motivere dem til å bli værende i 15 i stedet for tre år, påpeker Økland.

For å forsøke å forstå hva fremtiden vil bringe, er utgangspunktet hvordan verden ser ut i dag.

– Spørsmålet er hvilke gjeldende trender som vil forsterke seg, sier foredragsholderen, og nevner et par eksempler:

– Jeg tror det i enda større grad ikke vil handle om å ha, men å vite hvordan du får, informasjon. Og jeg tror vi i større grad vil oppleve at ledelsen er de som vet minst om hva bedriften faktisk holder på med. Det ser vi allerede i dag i IT-selskap, sier Økland.

Han understreker at det å se inn i fremtiden ikke er eksakt vitenskap. Men ett er sikkert: Den digitale og teknologiske utviklingen endrer arbeidslivet, og derfor blir det en nøkkelegenskap å forstå forholdet mellom menneske og maskin: Hva skal vi overlate til maskinene å gjøre, og hva gjør menneskene fortsatt best?

Også fleksibiliteten som kom med den digitale endringen, som gjør at mange kan sitte hvor som helst og jobbe når som helst, skaper nye problemstillinger.

– Er vi på jobb når vi svarer på en mail om kvelden? Hvor mange timer skriver vi for det? Blir normalarbeidsdagen historie?

Ståle Økland spør, men har ikke alle svarene.

– Det viktigste er at ledere reflekterer over hvor man selv er i dag, hvordan verden ser ut, og hvordan man tror framtiden kan bli, råder han.