– Endringsprosessene må gå like kontinuerlig som årstidene

Selv kringkastingssjefen aner lite om hvordan medielandskapet ser ut i framtiden. Likevel kan man planlegge for en ukjent framtid ved å være bevisst på hvilke egenskaper organisasjonen må ha, mener Thor Gjermund Eriksen.

Rstider traer
Thor Gjermund Erikssen

– Fleksibilitet, evne til å kunne lære seg å ligge i front teknologisk og kontinuerlige endringsprosesser. Det er egenskaper jeg vet at organisasjonen må ha, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Han kommer til HR-konferansen for offentlig i sektor i januar, for å fortelle hva det krever av ledere og ansatte å være i en organisasjon i konstant omstilling.

– Vi vet at ny teknologi og nye aktører vil komme til å endre spillet igjen, sier Eriksen.

Da han ble utnevnt til kringkastingssjef i desember 2012, hadde strømmetjenesten Netflix nylig fått sine første kunder i Norge.

– Da jeg diskuterte hovedprioriteringene med styret, var det ingen som nevnte ordet strømming. Vi visste ikke hva Netflix skulle bli, mimrer Eriksen.

Denne «game changeren», som strømmetjenester fort skulle vise seg å bli, har vært avgjørende for å føre NRK «Fra Leikestove til global konkurranse», som er tittelen på foredraget.

– Når seerne våre nå velger, så velger de innhold fra NRK i konkurranse med det til en hver tid beste fra hele verden.

Selv om verden har endret seg, ligger selvfølgelig rikskringkasterens samfunnsoppdrag om å være en felles arena for å styrke norsk kultur, demokrati og språk like stødig. Oppdraget må bare utføres på nye måter. – Vi må i større grad bestemme oss for hva som er vår kjernekompetanse. Derfor har vi et organisasjonsmål i dag om at NRK skal være en publisist og innholdsprodusent i verdensklasse. Det er en høy ambisjon! Men alternativet er at det norske innholdet blir valgt bort.

– Hva kan andre ledere i offentlig sektor lære av dine erfaringer?

– Vår historie handler om at omstilling og endringsprosesser må gå like kontinuerlig som årstidene. Her sier vi nå at det kommer aldri til å være omstillingspause, og mer av det vi skal gjøre har vi aldri gjort før – sammen med folk vi ennå ikke har møtt, forteller Eriksen, som mener det er viktig for alle å sette seg ambisjoner for hvor man skal være: – Det er få som vinner med mål om å delta. Det mener jeg gjelder for offentlige virksomheter også.

Kringkastingssjefen vil ikke bruke masse energi på å danne seg et konkret bilde av hvordan det ser ut om fem-seks år. For det eneste som er sikkert, er at han kommer til å ta feil. – Men det betyr jo ikke at vi ikke skal se framover, sier Eriksen.

Han mener det viktigste er at organisasjonen har et felles virkelighetsbilde av hvordan det ser ut i dag, og at alle på laget er enige om at det kommer til å endre seg.

– Vi vet at medarbeidere og ledelse hele tiden må drive kompetanseutvikling, vi må lære oss ny teknologi hele tiden, vi må bygge lag av folk som har spisskompetanse på mange områder, og vi må være en åpen organisasjon. NRK er helt avhengig av ideer utenifra, sier Eriksen. Han påpeker at på noen områder, særlig når det gjelder digitalisering, er de også nødt til å få tilført ekstern kompetanse:

– For hvem hadde trodd at det å ha doktorgrad i matematikk skulle bli etterspurt kompetanse i NRK, spør kringkastingssjefen.