Endring, innovasjon og HR i kommunen

Det er en enorm vilje og interesse for innovasjon i kommunene, og flere har kommet langt i arbeidet for å bli den partneren landets borgere trenger. Men for å lykkes i å bli en god partner krever det endring – ny virksomhetsstrategi og ny kompetanse.

17. november gjennomførte vi vår første konferanse dedikert HR- og personalarbeid i kommunesektoren. Tematikken for konferansen strakk seg fra hva som skal til for at kommuner blir smidige organisasjoner, hva som skal til for å lykkes med endringer, skape tillit og få resultater, til scenarioutvikling som verktøy i tjenesteproduksjon.

Vi fikk blant annet høre Tom Uldahl Christiansen, Personal- og organisasjonssjef i Ikast-Brande kommune i Danmark snakke om sitt langsiktige arbeid mot å bli en samskapende kommune. Filosofien er at det i interaksjonen mellom kommunen og borgeren oppstår magi. Christiansen vant HR-prisen fra DANSK HR for sitt omstillingsarbeid.

Ett annet aktuelt tema på konferansen handlet om hva som skal til for å lykkes med endring. I likhet med Ikast-Brande i Danmark, har Time kommune i Rogaland arbeidet brukerorientert for å skape bedre løsninger. Odd Magne Amdahl som er Organisasjonssjef i Time kommune kan fortelle at de rett og slett har funnet frem til «vår» måte å gjøre det på – og det virker.

- Vi utfordrer fagekspertisen på tvers, benytter enkle verktøy som alle forstår og tester og lærer av feil underveis, sier Amdahl.

BLT metoden

Ved å benytte BLT-modellen, eller “Behov - Løsning - Test” har kommunen kunne gjøre små gjentakende tester på en smart måte, slik at når selve implementeringen faktisk inntreffer, er det langt større sikkerhet på at de er på rett spor.

I det vi tar steget over i 2017, er Nye Sandefjord kommune et faktum, og midt i stormens øye sitter organisasjon og HR-sjef, Magne Eckhoff. Siden april 2015 har han rattet arbeidet for en vellykket sammenslåing. Magne bidro med gode erfaringer og gode råd til de som skal gjennom en kommunesammenslåing.

Noen av rådene er:

  • Få avklaring i hva som skjer med rådmenn og toppledere straks vedtak om sammenslåing er fattet
  • HR bør bistå med rigging av prosjektorganisering og rekruttere prosjektleder
  • Informasjon, lederdialoger og allmøter (lokalt) er kritisk viktig

Ikke minst må vi markere milepæler, og holde fokus på hvilken unik mulighet det faktisk er å være med på en så spennende, viktig og omfattende omstilling som en kommunesammenslåing faktisk er, .

Mette J. Holand fra Molde kommune avsluttet konferansen med kanskje et av de viktigste, og vanskeligste budskapene. - Fokuser på gevinsten av det du skal gjøre. For gjennomfører du forbedringsprosesser som for eksempel LEAN, så betyr det også organisasjonsendringer når du lykkes. Du må stå i det - selv om det ikke er lett å avslutte arbeidsforhold fordi du nå kan gjøre jobben med færre folk. Men som HR-leder er du nødt til å vise at også du kan ta de grepene det forventes at resten av organisasjonen skal ta, var budskapet Mette J. Holand avsluttet konferansen med.