En Annerledes Jul

2015 kommer til å gå inn i historiebøkene. Det ble et år hvor mange vante forestillinger om medmenneskelighet, økonomi, næringsstruktur og jobbsikkerhet ble utfordret – hver for seg og i kombinasjon. For mange ble dette et «annus horribilis». Samtidig ble det et år hvor den såkalte Lars Korvalds observasjon – «Norge er et land i verden» - fortsatt viste seg å være gyldig. Annerledeslandet Norge var ikke så annerledes likevel.

2015 ble året da flyktningene fra Syria og omkringliggende regioner bokstavelig talt skylte inn over Europa. Hva Hellas og andre opplevde som en tsunami ga også bølger i Norge. De tradisjonelt stabile og inkluderende nordiske landene har jobbet tøft med oppgavene dette medførte og minst like hardt med egne normer og praksiser for hvordan man utøver medmenneskelighet og lever opp til internasjonale forpliktelser.

2015 ble også året da oljeboblen sprakk. Boblen innenfor boblen, Rogaland og Oljeindustrien, sprakk først. Bransjer, regioner og sektorer kjenner på nedturen. Ringvirkningene sprer seg ubønnhørlig. Når virksomheter nedbemanner rammes enkeltpersoner, familier, kolleger og hele nabolag. Leverandørene mister kunder og kommuner mister skatteinntekter. Mange går inn i julen med en usikkerhet som kjennes vond.

Når man står midt oppe i det, er det ofte det vonde og vanskelige som tar fokus. Men enhver krise genererer både trusler og muligheter. Gjennom de arbeidsplassene som nå forsvinner, frigjøres mye kompetanse som kommer til å skape det vi skal leve av i tiårene som kommer. Kongsberg og Grenland er eksempler på regioner hvor nedleggelse av hjørnestensvirksomheter har generert spennende knoppskyting. På Helgelandsmoen ved Hønefoss er det flere arbeidsplasser i dag enn da Forsvaret trakk seg ut. Årets nyord ble «grønt skifte». En kraftig svekkelse av valutaen gir drakraft for turisme og andre som lever av å selge til utlandet. Det skapes fortsatt stadig flere jobber her i landet enn det forsvinner. Nedleggelser av arbeidsplasser, innvandring og lav rente gjør det lettere enn noen gang å få fatt i ressurser for den som vil starte egen virksomhet og gjennom det skape arbeidsplasser for seg selv og andre. Offentlige utbyggingsprosjekter står i kø og støtteordninger rustes opp. Det er mye lys i tunnelen.

Det gjør vondt når plasteret rives av. Men det er få som vil anbefale å rive det av sakte av den grunn. Seigpining er sjelden mer humant enn bråpining. Det Norske Plasteret forsvant brått. Men vi er fortsatt et ekstremt privilegert land, med høy velferd og hvor den som måtte miste jobben møter et sikkerhetsnett få andre land er forunt. De som blir ledige kommer stort sett i gang igjen innen rimelig tid - kanskje på annet sted, annet jobbinnhold og annen lønn enn der man var - men man kommer i gang.

Når det nedbemannes står alltid HR midt oppe i det. Enten direkte eller indirekte gjennom ledere og medarbeidere som trenger støtte. Mange rapporterer om høy kompetanse men lite med tid. Kanskje er julen tiden hvor man kan lene seg til bake og reflektere over hva man bør gjøre mindre av for å få tid til å gjøre hva man vet man bør gjøre mer av. Prioritering betyr fortsatt å sette noe foran noe annet. Hvilke aktiviteter skaper verdier og hvilke kompetanser er nødvending for å levere på dette? Alle av oss gjør ting av gammel vane, fordi vi trives godt med oppgaven eller fordi andre har noen forventninger til oss. Om de aktivitetene du bruker tiden på ikke er det som bidrar til å skape verdier for dem du er til for, kan det rett og slett hende at du bør slutte med dem.

HR Norge er der for dere. Vi er medlemsorganisasjonen - eid av medlemmene og til for medlemmene. HR Norge vokser i antall medlemmer også i 2015, men må likevel kutte kostnader fordi dere kutter i deres kompetanseutvikling. Gode kolleger er i ferd med å forlate oss. Det gjør vondt – for alle. Samtidig har vi sett at nettopp slike prosesser kan åpne for noe nytt og spennende for den som kan og vil. La oss håpe at historien om 2015 kommer til å fortelle om et år hvor mange tok ny sats og at 2016 blir året hvor mange skapte en god fremtid. For seg selv, for kolleger, for samfunnet vi alle er en del av – og for mennesker som er på flukt.

I forbindelse med våre konferanser støtter vi en organisasjon på foredragsholderne vegne, i 2015 har vi gitt støtte til Leger uten grenser. I 2016 har vi valgt å rette støtten til Flyktninghjelpen.

Vi i HR Norge ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Vi vet at mange medlemmer har blitt eller er i ferd med å bli arbeidsledige. Kanskje nettopp i en slik situasjon er det viktig å holde gamle nettverk vedlike og bygge nye. Kontingent og deltakeravgifter kan være en sperre for å trekke veksler på det som HR Norge har å tilby. Husk derfor på at dersom du sier fra til oss om at du står uten arbeid og er aktivt arbeidssøkende, så kan du i en periode få samme vilkår som vi gir studenter og pensjonister. Det betyr minimal medlemskontingent og kraftig reduksjon i deltakeravgift på faglige arrangementer. For mer informasjon, ta kontakt med oss!
e-post: hrnorge@hrnorge.no eller telefon 22 11 11 22.