Det moderne arbeidslivs supermenn (ved en av dem)

Tenk "Deloitte". Tenk "karriére". Hva slags bilder kommer opp?

Hvis dine bilder er som mine, popper det opp bilder av dresskledde, skarpskodde menn (og noen kvinner) i innsjekkingskø på flyplasser mandag morgen, på vei til sin neste arbeidsuke med kundemøter i europeiske storbyer.

Deloitte er et av disse selskapene vi gjerne forbinder med lange dager, tøffe karriéreveier, profitt; klassiske konsulenter som røsker opp og forteller hvor skapet skal stå.

Unge, smarte, rastløse mennesker som vil opp og frem i verden.

Og i det 200.000 mann (og kvinner) store internasjonale konsulentselskapet Deloitte er det titusenvis av ansatte som passer til denne beskrivelsen.

Men noe rart er i ferd med å skje.

Karriére og familie

Foran meg i en av de 14 Deloitte-etasjene sitter en av selskapets yngste partnere og forteller om hvordan han sjelden er på jobb før 9 eller etter 16, og hvordan han prioriterer familien, de tre barna og samboerens karriére fremfor lange møter og sterile business lounger på internasjonale flyplasser.

Martin-Bryn Kariline Gustad-Andersen Deloitte v2

Martin Bryn og Kariline Gustad-Andersen, Deloitte.

- Jeg har nesten aldri fulle dager på kontoret, sier Martin Bryn.

Martin er rett og slett noe så - ifølge populærmyten - uvanlig som en Deloitte karriérekomet som bringer og henter i barnehagen hver dag. Han er gift med en kvinne som selv gjør karriére. De har tre barn i alderen 1, 4 og 7 år.

Til tross for dette - eller kanskje på grunn av - ble han allerede som 33-åring selskapets yngste partner.

- Deloitte-kulturen - i det minste den norske lokale versjonen av den - i ferd med å tilpasse seg de strukturelle samfunnsendringene, hvor kvinner og menn er likestilt og barnehagen tross alt stenger kl 16.30, forklarer Deloitte HRs utsendte, Kariline Gustad-Sanner.

- Det er stadig flere partnere, directors og seniormanagere som opplever at dette lar seg kombinere med karriere hos oss. Dette er noe vi gjør mye for å tilrettelegge for, legger HR-direktør Ronny Pettersen til.

- Og det at er stort rom for lokal tilpasning til arbeids- og samfunnskultur i Deloitte er utrolig bra, supplerer Martin.

Gått opp nye spor

Men Martin har definitivt gått opp nye spor i konsulentselskapet med sin utradisjonelle vei mot toppen.

Det har ikke vært bare lett.

- Det var litt vanskelig å finne ut av hvordan dette kunne fungere i starten. Men jeg hadde en partner før meg som var mitt forbilde. Så hadde jeg heldigvis en kone som er knallhard, og ga klar beskjed: "Vi har barn sammen, du må hente og levere på lik linje med meg". Hvis barna er syke en dag er det ikke bare å stikke på jobb for meg, det ville ikke gå. Derfor har jeg nok vært mer hjemme enn henne med syke barn.

No way, Norway!

- Ville dette funket hvis du skulle gjøre karriere internasjonalt?

- No way. I møter med internasjonale kunder eller kolleger tør jeg nesten ikke si at jeg må gå fordi jeg skal hente ungene i barnehagen. Vi er i en unik posisjon i Norge, og den klassiske kollegaen min internasjonalt er en mannlig partner med hjemmeværende kone. Han reiser alene hele uka, og kommer hjem til familien i helgen.

For Deloitte handler dette om rekruttering og employer branding. I norsk arbeidsvirkelighet higer de mest attraktive talentene ikke nødvendigvis mot en internasjonal jetset-karriére.

Derfor handler det også om å endre inntrykket man gjerne har av virksomheter som dette, slik at det blir attraktivt også for mennesker som ønsker både en karriére og et liv.

Rollemodell

Martin startet i Deloitte etter fullført utdanning, og har vært der siden. Med det som bakteppe, er det lett for ham å identifisere seg både med potensielle nye arbeidstakere og nyansatte.

Han deltar ofte på arrangementer på universiteter og høyskoler. Der blir han fort en rollemodell - et levende bevis på at det er mulig å kombinere en virkelig attraktiv karriére med familie og et balansert liv.

For HR i Deloitte er Martin Bryn drømmelinjelederen. I invitasjonen til å treffe ham, skrev de at "Martins utøvelse av partnerrollen viser hvordan en bedrifts behov innen HR kan ivaretas ved at ledere tenker helhetlig og har tett dialog med HR-avdelingen".

- Det som er interessant for oss, er måten Martin jobber med HR på. Han er et eksempel på en fremoverlent partner som tar HR-arbeidet på alvor, skryter Kariline fra HR.

Et bedrøvelig faktum

Han har involvert seg i to interne HR-relaterte prosjekter, hvor det ene "kanskje er det prosjektet som er viktigst for Deloitte totalt sett over en fem til tiårshorisont", ifølge ham selv.

Det dreier seg om å rette opp i et bedrøvelig faktum. Det er at det til tross for at 6 av 10 nyrekrutterte til Deloitte i dag er kvinner, så er bare 15 prosent av partnerne kvinner.

Kvinner er i utgangspunktet ikke mindre ambisiøse enn deres mannlige kolleger, men når de kommer i en viss alder og barn og familieetablering begynner å gjøre seg gjeldende, lykkes ikke Deloitte med å beholde alle de gjerne skulle beholdt. De forsvinner litt i bakgrunnen.

- Det må vi gjøre noe med, og den viktigste grunnen til å ta affære er ikke knyttet til et ønske om kjønnskvotering, men ren business, sier Martin.

- Vi skal investere mye i dette de nærmeste årene for å sikre at vi har et mangfold blant våre partnere og konsulenter som speiler våre kunders virkelighet. Derfor har vi startet et stort og viktig prosjekt som skal gjøre det enklere for kvinner å gjøre karriére. Det handler om å legge til rette for at kvinnene tar steget, avslutter den moderne supermann i Bjørvika.