De åtte egenskapene ledere trenger i vår komplekse verden

​I mai kan du lære hvordan du lærer lederne dine å lære i en verden hvor man må lære hele tiden. Og din lærelærer er fra Harvard. Møt Josh Brand.

Josh Brand er direktør ved Harvard Business Publishing. Han leder et team som driver lederutvikling verden over.

– Nylig besøkte jeg en av våre kunder, en stor aktør innen helsevesenet her i USA, forteller han. – De utfordringene de står ovenfor er beskrivende for det vi snakker om når vi snakker om kompleksitet. Med en administrasjon som gjerne vil kvitte seg med "Obamacare" må de forsøke å styre et stort konsern uten å vite om de grunnleggende lovene som regulerer deres virksomhet vil være der i morgen.

Han beskriver fire grunnleggende faktorer som påvirker arbeidslivet globalt og hvilke lederegenskaper som trengs som følge av det.

– For det første er det endringstakten, som er høyere enn noensinne. 85 prosent av alle virksomheter regner med å gå gjennom en større transformasjon i løpet av de neste fem årene. For ledere betyr det et enormt press på å være dyktige endringsagenter.

– For det andre er det globaliseringen. Vi hører mye om globalisering, men lite om hva det betyr inne i virksomhetene. Uansett hvilket større selskap du jobber i og hvilket land du befinner deg i skal du forholde deg til mennesker med mange ulike kulturelle bakgrunne. Det legger et press på ledere for å sanne globale ledere, sier han.

Den tredje faktoren er teknologi. – Selv i lavteknologiske virksomheter kan ikke toppledelsen lenger regne med at IT-direktøren skal være en driver for endring, sier han. – Ledere må i stadig større grad selv være de teknologiske pådriverne, og det legger et press på dem for å forstå teknologi. Særlig for eldre ledere kan dette føles som et uoverkommelig hinder.

Den fjerde er generasjonene. I dagens virksomheter jobber 4-5 generasjoner side om side. De eldre jobber lengre, og bremser ofte muligheten for de yngre til å ta lederposisjoner. – Dette skaper utfordringer knyttet til motivasjon og engasjement, sier Josh.

I følge ham og forskningen ved HBP er det åtte distinkte ledereegenskaper som trengs å dyrkes fram. To av dem er evnen til å navigere i kompleksitet, og evnen til å agil læring.

– Ingen HR-profesjonell kan lære ledere alt de trenger å lære, men de kan lære dem å lære, sier han.