Da Finn fant arbeidslivets arketyper (i Arkadia)

Nettstedet FINN.no sin årlige arbeidsmarkedsundersøkelse avdekker det de omtaler som «arbeidslivets arketyper». Les om de fire typene arbeidstakere, og hvordan de ser på stillingsmarkedet.

Lykkelandet Arkadia har mange likhetstrekk med en norsk arbeidsplass, i følge Finn.no og Opinion.

«Vi har det fantastisk fint på jobben», skriver seniorkonsulent Ola Gaute Aas Askheim i en oppsummering av undersøkelsen de har gjort i samarbeid med FINN.

Så bra, legger han til, at «tanken på et jobbskifte ligger langt bak i bevisstheten».

Askheim sammenligner det norske arbeidsmarkedet med lykkelandet «Arkadia». Det er et sted så fredelig og harmonisk at det skal mye til for å overtale folk til å flytte.

Og det er en stor utfordring for deg som nettopp har fått i oppdrag å skaffe tilveie nye, friske talenter til virksomheten.

– Det er vanskelig, men ikke umulig, sier Askheim.

– Utfordringen handler om å synliggjøre fordelene, særlig knyttet til kompetanse og spennende arbeidsoppgaver.

Et av svarene er «corporate branding», som får ekstra fokus i årets undersøkelse.

– Det er mye å hente for bedriftsledere og -eiere på 'corporate branding', alså markedsføring av bedriften, ikke bare dens varer eller tjenester. Slike bedrifter fremstår som mer attraktive arbeidsplasser, og det betyr mye for rekrutteringsmulighetene, sier han.

– Selskaper som driver 'corporate branding' har mer fornøyde arbeidstagere og flere som kjenner og identifiserer seg med selskapets kjerneverdier.

Tallene viser at 53 prosent av arbeidstakerne mener det har svært stor eller ganske stor betydning at organisasjonen de arbeider for er anerkjent.

Arketypene

Fornøyde Frida, Passive Petter, Aktive Arne og Jorunn Jeger.

Fornøyde Frida, Passive Petter, Aktive Arne og Jorunn Jeger.

Denne og andre undersøkelser finner at når det gjelder åpenhet for ny jobb er det fire typer arbeidstakere: Den første gruppen er de som er fornøyd med jobben og overhodet ikke har interesse av å bytte. Denne arketypen kaller Askheim for «Fornøyde Frida».

– Fornøyde Frida er kvinner og menn bosatt på et tettsted på Østlandet, sier Askheim. — Ungene har forlatt redet, og de er yrkesaktive på heltid, gjerne innen bygg & anlegg, IT eller offentlig forvaltning.

Hele 1 av 5 arbeidstakere, 20 prosent av det norske arbeidsmarkedet, vil dersom du spør henne svare at «jeg er overhodet ikke interessert i åb bytte jobb, og befinner meg på mange måter i den perfekte jobbsituasjon».

Så er det «Passive Petter». Petter er ikke uinteressert i ny jobb, men han gjør ikke noe aktivt. Spør du ham, vil han si at «jeg er utgangspunktet ikke på utkikk etter ny jobb, men dersom det kommer et spennende tilbud vil jeg vurdere det».

– Petter er en mann over 30 med familie og barn, sier Askheim. — Du finner ham i hele landet. Han jobber heltid innen offentlig sektor, IT, undervisning eller forskning.

Hele 55 prosent av arbeidstakerne er «Passive Petter»-e.

Den neste arketypen er «Aktive Arne».

«Jeg følger ganske regelmessig med på annonser og jobbmarkedet for å se om det dukker opp interessante muligheter, og vil søke på jobb dersom jeg finner en jobb jeg tror passer meg», sier Aktive Arne.

Han er både hannkjønn og hunnkjønn. Arne er i utdanning eller i etableringsfasen. Han eller hun er under 30 år, bor over hele landet, med en viss preferanse for sør- og vestlandet, og han/hun jobber innen helse og omsorg eller salg.

14 prosent av oss faller i denne kategorien.

Den siste gruppen er jegerne, og arketypen har fått navnet «Jorunn Jeger». En av ti (10 prosent) av oss faller i denne gruppen. Jorunn er kvinne mellom 18 og 40, og hun bor i en større by. Hun har deltidsstilling i privat sektor, ofte som medarbeider innen varehandelen.

«Jeg er aktivt på jakt etter ny jobb, og ønsker egentlig å skifte jobb så snart en mulighet byr seg», sier Jorunn.

Grunnen til dette varierer. Noen jegere søker større utfordringer, andre bedre lønn, atter andre mistrives.