Bakgrunnssjekk: Blomstrende marked for falske diplomer

Det finnes flere falske universiteter enn ekte i Storbritannia. Noen av de som «utdannes» der kan ligge i søknadsbunken din akkurat nå. Ingrid Hellevik i Eni Norge vet litt om det.

Verden vil bedras, og nordmenn mer enn de fleste. Vi er Europas, om ikke verdens mest tillitsfulle (les: naive) folkeslag. Innenfor rekruttering gir det seg utslag som vi har sett flere eksempler på, hvor viktige stillinger besettes av personer med kluss i papirene, eller i verste fall fullstendig forfalskede papirer.

Olje- og gassbransjen er utsatt blant annet fordi de rekrutterer internasjonalt, og ansetter folk som ikke har den samme blåøyde uskylden som kanskje karakteriserer nordmenn.

Ingrid M. Hellevik, sikkerhetssjef, Eni Norge

Men den groveste juksemakeren sikkerhetssjef Ingrid Hellevik har møtt var en nordmann.

– Det er blitt storindustri å selge falske vitnemål og attester, sier hun.

– I en tidligere jobb hvor jeg jobbet med rekruttering hadde vi som vanlig en stor bunke søknader fra nyutdannede kandidater å jobbe med. En av søknadene stusset vi over. Han hadde papirer fra et universitet som angivelig skulle ligge i nærheten av universitetet en av mine kolleger hadde gått på. Men min kollega var bestemt på at noe slikt universitet ikke fantes i nærheten.

«Han hadde papirer fra et universitet som angivelig skulle ligge i nærheten av universitetet en av mine kolleger hadde gått på. Men min kollega var bestemt på at noe slikt universitet ikke fantes i nærheten.»

Ingrid tok kontakt med NOKUT for å sjekke, og de bekreftet at det oppgitte universitetet ikke eksisterer. Det var en nettside, og det var det.

Saken ble anmeldt til politiet, som snart henla den «på grunn av bevisets stilling».

Men den aktuelle søkeren fikk ingen stilling.

Eksamensbevisets stilling til tross.

Internett er fullt av falske utdanningsinstitusjoner og falske diplomer fra ekte utdanningsinstitusjoner. De legger ikke nødvendigvis en gang skjul på det. Som FakeDiplomaNow.com, som stolt forteller hvor dyktige deres designere er til å gjengi de minste detaljer i papirer fra ekte utdanningsinstitusjoner.

For 400 dollar får du en karakterutskrift, garantert med de fagene som er relevante for institusjonen og utdanningen du skal ha tatt. Legger du på noen hundredollarsedler til får du også et diplom i gullskrift.

I India publiserer myndighetene lister over falske universiteter som teller flere titalls, om ikke hundretalls institusjoner.

Eksamenspapirene til den falske søkeren nevnt over kom fra et britisk ikke-eksisterende universitet. Storbritannia er i følge Financial Times «the European capital for bogus universities with more than twice as many unaccredited institutions in the UK as genuine ones».

Men også USA og India utmerker seg med et stort marked for slik virksomhet.

Det er en av grunnene til at profesjonelle skeptikere som Ingrid og hennes kolleger ikke vil bli arbeidsløse med det første.

– Det er dessverre ingen fare for det, sier hun. – Dette er en sektor i vekst. Selv om 99 % av folkene er til å stole på, så er den siste prosenten viktig å avsløre. Ikke bare fordi vi ønsker den best kvalifiserte til jobben, men også for å beskytte våre ansatte, forretning, informasjon, eiendom, miljø og omdømme mot skade og risiko. Bryter en ansatt en slik barriere som det er å jukse på CV, kan risikoen være større for at de tar andre snarveier også.

Eni Norge kjører bakgrunnssjekk på alle søkere via et eksternt firma. Ingrid forteller at de finner avvik i en av fem søknader.

– Det kan være småfeil som at de sluttet den 9., ikke den 10. august, og betyr ofte ingenting, men blir slurvefeilene for store, kan vi fort tolke det som tegn på en person som ikke har «orden i sysakene», sier hun.

Ingrid har en litt uvanlig bakgrunn for en sikkerhetssjef. Ofte har folk i slike jobber en bakgrunn fra militæret eller politiet, men Ingrid er HR-utdannet. Stillingen hennes er også underlagt HR-direktøren i Eni Norge, som dessuten også er IT-sjef.

– Eni har gjort det sånn fordi de hovedområdene innen sikkerhet er personell, IT og fysisk sikring, forteller sikkerhetssjefen, som også samarbeider tett med selskapets HMS-avdeling.

Hun minner om at mennesker er den største sikkerhetstrusselen, enten sikkerhetsbruddene skjer bevisst eller ubevisst.

– At sikkerhetsfunksjonen er en del av HR gir en større nærhet til menneskene, avslutter hun.