Annenhver jobb automatiseres. Hva betyr det for HR?

Hvis annenhver jobb som eksisterer i dag er automatisert om 20 år, hva betyr det for HR? Ikke så rent lite, mener Torgeir Waterhouse i IKT-Norge.

En svensk rapport fra 2014 går detaljert gjennom en rekke yrker og beregner sannsynligheten for automatisering av hvert enkelt av dem. De mest automatiseringssikre jobbene er, i følge denne rapporten, yrker som krever fingerferdighet, kunstnerisk talent, sosiale evner, forhandling, overtalelsesevner og omsorg for andre.

Forstmann, prest og spesiallærer er derfor fremdeles relativt sikre yrkesvalg.

Butikkmedarbeidere, selgere, maskinoperatører og (faktisk) fotomodeller er derimot utrydningstruede yrker.

Men også mange yrker vi for kort tid siden ikke ante hvordan vi skulle få utført uten ekte mennesker bak spakene er truet. I gruppen «bedriftsøkonomer, markedsføringspersonell og personaladministrasjon» vil 46 prosent av jobbene kunne automatiseres.

Samtidig som mange yrker forsvinner, vil andre oppstå og mange av de eksisterende vil med litt «tweaking» kunne bli svært så attraktive. En bedriftsøkonom som utvikler algoritmer for automatisk prissetting vil antagelig fremdeles ha en jobb å gå til i årene som kommer. En HR-person som behandler algoritmer for automatisk analyse og scanning av den til enhver tid nødvendige kompetanse vil også kunne se relativt lyst på mulighetene for jobb.

Nøkkelen er å forstå teknologien og kunne nyttiggjøre seg den.

— Det forventes av de fleste ansatte at skal kunne beherske teknologien selv, og det gjelder også HR-folk, sier Waterhouse. — Selv om vi ser bort fra påvirkningen teknologien har på HR i seg selv, er det like viktig å forstå hvordan teknologien påvirker medarbeiderne som det er å forstå hvorfor det er viktig for småbarnsforeldre å ha fleksibilitet.

En annen problemstilling HR vil måtte forholde seg til, og kanskje løse gjennom intern, faglig debatt, er hvordan man skal forholde seg til bruk av tilgjengelige data om ansatte.

— Et klassisk eksempel er søppelsjåførene i Troms, som fikk trussel om oppsigelse for urettmessig overtid etter at arbeidsgiver hadde sjekket GPS-loggene deres, sier Waterhouse.

— Vi har en ryggmargsrefleks på andre områder, som at vi ikke skal spørre en potensiell ansatt om hun er eller planlegger å bli gravid i nærmeste fremtid. Men på disse nye områdene har vi ikke rukket å utvikle de samme refleksene, sier han.

Hans budskap er at også HR må utvikle et nært og tett forhold til teknologien, og kanskje også bli mer forsiktige i sin omgang med den.

— HR er motorveien inn i virksomheter for hackere og virus, sier han og henviser til erfaringer fra IT-sikkerhetsbransjen.

— HR mottar mange mail fra eksterne de ikke nødvendigvis kjenner til, og det er naturlig og en del av jobben å dobbeltklikke på vedlegget med «CV» som en del av filnavnet. Det vet hackere, og det å sende vedlegg med virus og trojanske hester er en mye brukt metode for å komme inn bak brannmurene til virksomheter, avslutter han.