Anette Mellbye: — Digital transformasjon er ikke IT, det er HR

«Digital transformasjon, det er vel IT, det?» Feil. I endringene som følger av digitaliseringen har HR-direktøren en mer sentral rolle og ansvar enn IT-direktøren.

Noen tiår med tøffe tider i media har i det minste gitt én positiv effekt: Vi har fått mange topptrimmede siloknusere. En av de er Anette Mellbye.

Anette er blant annet eks-direktør for Aftenposten Mobil og eks-direktør for Schibsteds «Endringskontor»[1]. Hun er også foredragsholder på HR Norges HR Forum i november. Der skal hun lære bort noe av det hun har lært om digitalisering og transformasjon i løpet av sin karriére i mediekonsernet.

Først og fremst handler det om å organisere på en annen måte.

— Vi som kommer fra den «gamle» verden jobber i organisasjoner som er laget for en tid hvor omgivelsene er stabile. Det har gitt etablerte aktører tid til å bygge høye inngangsbarriérer. Virksomheter som Aftenposten, DNV GL, Hydro og DNB har ridd på sine varige komparative konkurransefortrinn. Nå smuldrer de bort, og de oppdager at suksess er betinget av vår evne til å oppdage og utnytte temporære komparative fortrinn.

— Det handler om å utnytte tidslommer og tune og endre seg kontinuerlig. Facebook sier internt at hvis vi ikke selv finner opp det som dreper Facebook vil noen andre gjøre det. Det selskapet som spiser alle andre selskap regner altså selv med å bli spist om de ikke kontinuerlig tilpasser seg.

Hun er bekymret for virksomheter flest sin evne til å agere på disse nye utfordringene.

— Det er veldig mange som står i en ganske knallhard disrupsjon, men ikke merker særlig til det ennå, sier hun. — Foreløpig er det bare noen små napp i verdikjeden. Når de ser seg rundt i egen bransje ser de heller ingen konkurrenter som disrupteres. Og det er her det går litt feil. Tror du at DnB er redd for at en fransk eller amerikansk bank skal forsyne seg av deres marked? Nei, konkurransen kommer fra helt uventet hold, fra helt andre bransjer.

Anette skiller mellom digitalisering og transformasjon.

— Digitalisering er ikke transformasjon, sier hun. — Digitalisering er kontinuerlig forbedring av de prosessene som allerede går, som en ny CRM, chatbotter, kunstig intelligens. Det er for å understøtte gamle forretningsmodeller. Digital transformasjon er mer dyptgripende. Transformasjon er når Vipps, Uber, kolonial.no kombinerer teknologier på helt nye måter.

Hun mener at digital transformasjon feilaktig havner på IT-direktørens bord. Digitaliseringen hører hjemme i IT, men transformasjonen må drives fra toppen, og HR er den naturlige medspilleren i gjennomføringen.

— Et eksempel er at det i dag sitter sterke digitale talenter med ekstremt tøffe arbeidsvilkår rundt i norske virksomheter fordi onboardingen ikke er gjort godt nok, sier hun.

— Resten av organisasjonen er opptatt av business as usual, de ser ned på bunnlinja i stedet for opp og fram mot det som er i ferd med å treffe dem. HR må ta et større ansvar for å onboarde de nye digitale hodene i organisasjonen.


[1] Vice President Schibsted Change Office