«Alle fortjener å ha en god sjef»

Flytoget har 97,4 prosent kundetilfredshet. Fornøyde kunder forutsetter fornøyde medarbeidere. Det er der HR-direktør Kari Skybak og hennes medarbeidere kommer inn.

(Men ikke 17 sorter pålegg)

Da Flytoget AS startet motorene på det første flytoget i 1998 gikk de inn i et marked hvor konkurrenten hadde 100 prosent markedsandel og nesten 150 års forsprang. I 2014 hadde selskapet 6,8 millioner reisende, en punktlighet på 97 prosent og en kundetilfredshet på 97,4 prosent.

— Arbeidsglede, service og punktlighet henger nøye sammen, og handler om kultur, sier HR-direktør Kari Skybak.

Flytogets kultur er preget av ulikheter. Ikke som i urettferdig ulikhet, men ulikheter i etnisitet, alder og kjønn, slik det beskrives i denne artikkelen.

Både i Flytogets ledergruppe og mellomledergruppe er det 50:50 kvinner og menn, og både administrerende direktør, økonomidirektør og HR-direktør er kvinner. Det er også IT-sjefen og sikkerhetssjefen.

Også i en del tradisjonelt mannsdominerte yrker har de fått en respektabel, om ikke alltid optimal fordeling. Eksempelvis er 13 prosent av lokførerne kvinner.

Kari selv har en mangefasettert kulturell bakgrunn. Barndommen og ungdommen tilbrakte familien i land som Chile, Uruguay, Argentina og Colombia.

— Jeg setter meg om noen dager på flyet til Madrid, og når jeg lander der er jeg mer «latiner» med lange luncher, sene middager og mer spontanitet i det sosiale livet

— Når jeg holder foredrag spør jeg ofte publikum om hvor mange som liker å få spontanbesøk, sier hun. — Alle rekker opp hånden. Når jeg spør hvor mange som har gått på spontanbesøk i det siste er det bare et par-tre hender.

Men hun tar ikke for mye av den latinamerikanske delen av seg med på jobb. Det er orden i sysakene i Flytoget.

— Alt er velordnet og velregulert og trygt, og det er fint at det er sånn. Men jeg er også opptatt av at det verdsettes, sier hun.

— En av ulempene med vår velferd er at vi tar den litt for gitt. HR-avdelinger rundt omkring er opptatt av å videreutvikle gode arbeidsplasser også på ytelsessiden. Men når er det godt nok? Jeg husker en gang det ble klaget over lunsjen på en arbeidsplass. Det var «bare» 17 sorter pålegg.

«Jeg husker en gang det ble klaget over lunsjen på en arbeidsplass. Det var ´bare´ 17 sorter pålegg»

Hun mener at mange har for høye forventninger til arbeidslivet og hvilke behov de skal få dekket der.

— Det kan være bra med høye forventninger så lenge det er en balanse mellom forventninger og krav til andre og til seg selv. Men det som er en selvfølge her — som at det kommer rent og friskt vann ut av springen — er luksus mange andre steder i verden.

Oppveksten og mye reisevirksomhet har gitt meg noen perspektiv. I perioder var sultne barn på døren hverdagskost. Slikt bidrar til å utvikle evnen til å verdsette ting som ikke er en selvfølge i andre deler av verden.

«I perioder var sultne barn på døren hverdagskost»

Hverdagen til HR-direktøren i Flytoget preges av mye variasjon.

— For tiden leder jeg et prosjekt for videreutvikling av serviceleveransen i selskapet, som i dag er et av våre konkurransefortrinn. Dette innebærer blant annet utvikling av opplæringskonsept og gode implementerings- og integreringsprosesser for å sikre at servicekulturen sitter i «ryggmargen». Dette innebærer at jeg også underviser og foreleser.

Hennes vei inn i HR gikk via Ving og senere DHL.

— HR området utkrystalliserte seg da jeg skjønte jeg kunne kombinere interessen for å jobbe med utvikling av mennesker med å jobbe i næringslivet. Etter studier i Skottland hoppet jeg på en jobb i Ving. Etter en tid som leder i utenlandsorganisasjonen fikk jeg tilbud om ansvaret for utenlandspersonalet. Dette innebar ansvar for årlig rekruttering av 150 nye medarbeidere, serviceopplæring av norske og svenske nyansatte, samt oppfølging på destinasjonene. Dette gjaldt reiseledere, entertainere, ledere og administrativt personal. Dette var virkelig en drømmejobb og et fantastisk fundament for en videre HR- karriere.

«Dette var virkelig en drømmejobb og et fantastisk fundament for en videre HR- karriere»

Det var i denne tiden hun fullt ut forsto betydningen av arbeidsglede.

— Kulturen var preget av høyt engasjement og alle strakk seg enormt for å få fornøyde kunder i en tid man ikke tenkte på arbeidstid eller timelønn. Denne kulturen preget av arbeidsglede erfarte jeg at andre deler av næringslivet hadde mye å lære av.

Hun valgte derfor å gå ut av reiseliv og jobbe med kulturutvikling i et HR-perspektiv i andre bransjer, og har siden jobbet som HR-direktør i DHL og UPC Pan European Communication, som i dag bare er kjent som Get.

(Det var forresten i DHL Kari ble kjent med Yvonne Fosser. Da Kari spurte Yvonne hvilke mål hun hadde, svarte hun at det var å overta Karis jobb. Kari tok henne snart på ordet, ga henne mye ansvar og tilbød henne jobben da hun skulle slutte. Men da sa Yvonne nei.)

— Jeg har hatt stor glede av å jobbe i ulike bransjer og opplever at problemstillingene i stor grad handler om det samme. Mennesker er mennesker, og styres av de samme behovene og mekanismene, uansett bransje.

Hun er opptatt av å sette tydelige mål for HR og virksomheten.

— Da jeg begynte i Flytoget ble et HR-mål at vi skulle bli den mest attraktive arbeidsgiveren i bransjen. Derfor var det gøy da vi tre år etter vant Great Place to Work, sier hun.

Det beste med jobben hennes er at hun får være med å påvirke bedriftens utvikling og andre menneskers hverdag direkte og indirekte. Og det beste hun gjør for sine kolleger i Flytoget er å hjelpe dem med å se seg selv.

— Vi snakker ikke nødvendigvis om å bli flinkere men mer om hvordan vi alle kan bli enda mer bevisst egne styrker og bruke disse i hverdagen , noe som igjen bidrar til at vi får fornøyde kunder og fornøyde medarbeidere og at vi selv er mer tilfredse. Jeg er ikke i tvil om at det er en sammenheng. Trivsel handler i stor grad om hvordan mennesker møter mennesker.

«Trivsel handler i stor grad om hvordan mennesker møter mennesker»

Hun er opptatt av sammenhengen mellom kultur, arbeidsglede og virksomhetens resultater. I den sammenheng er HR en nøkkelfaktor.

— HR er «big business» fordi personalkostnadene er den største delen av de fleste virksomheters kostnadsbilde. Derfor er det viktig å bruke ressursene hos medarbeidere på en optimal måte. Hver enkelt må forstå sin rolle og være motivert for å bidra til helheten. For å lykkes i gjennomføringen av selskapets strategi er det en forutsetning at man har mennesker med rett kompetanse, holdning, motivasjon og helhetsforståelse.

God ledelse er en viktig brikke i dette.

— HR handler først og fremst om kultur og ledelse. Jeg har alltid vektlagt rekruttering og utvikling av gode ledere. Jeg synes alle fortjener å ha en god leder da det bidrar til en indre motivasjon som er forutsetningen for å prestere og ha en inspirerende jobbhverdag.

«Jeg synes alle fortjener å ha en god leder»

Dersom du spør Kari om gode råd for å gjøre karriere i HR, vil hun først og fremst råde deg til å skaffe deg praktisk erfaring.

— Skaff deg praktisk HR erfaring gjennom administrativt personalarbeid som gir en god og nødvendig plattform. Erfaring innen rekruttering eller opplæring er også lurt. Det er ikke nok å være interessert i å jobbe med mennesker for å være en attraktiv kandidat til en HR- stilling.

Hun vektlegger også forretningsforståelse.

— Sørg for å utvikle et forretningsmessig perspektiv, du blir en mer interessant kandidat for stillinger ved å vise hvordan du kan bidra til å nå virksomhetens mål.

Kari Skybak

HR-profilen Kari Skybak

Stilling: HR-direktør i Flytoget AS

Erfaring

 • 2006 -> HR-direktør, Flytoget AS
 • 2000 - 2006 HR-direktør, UPC- Pan European Communication (GET)
 • 2000 - 2005 HR-direktør, DHL international express
 • 1997 - 2000 HR-direktør, UPC European Pan European Communication
 • 1982 - 1997 HR-leder, Vingreiser
 • 1978 - 1982 Ving (Balearene/Kanariøyene)
 • -> 1982 En mengde ulike deltidsjobber lærer spesialskole, butikk, leder fritidsklubb, lærervikar, stuepike, Oslo Sporveier med mer

Utdanning

 • 1986 - 1987 Handelshøyskolen BI
 • 1975 - 1978 Sosialhøyskolen ,Edinburgh, Skottland
 • 1974 - 1975 Universitetet i Oslo
 • 1974 - 1975 Elverum Folkehøyskole
 • 1971 - 1975 Hartvig Nissen - drama