3 digitale utfordringer HR må takle

Er det sant at verden endrer seg raskere i dag enn noensinne tidligere? — Det finnes data både for og mot, sier forskningssjef David Mallon ved Bersin by Deloitte. Uansett står HR foran store utfordringer. Her er tre av de mest overgripende.

Deloitte står bak den omfattende «2017 Global Human Capital Trends», og David Mallon er en nøkkelressurs i produksjonen av denne årlige rapporten. Fra årets rapport fremgår det at 90 prosent av HR-lederne ser behov for å gjenoppfinne hele organisasjonsmodellen, med implikasjoner for ledelse, administrasjon, karrierer, jobbtyper og mer.

1 HR må bidra til å gjenoppfinne organisasjonsmodellen

— HR var en gang en støttefunksjon som leverte tjenester til de ansatte, sier David Mallon i et intervju med HR Norge.

— I dag styres HR-ledere til å ta roller i det å hjelpe og drive organisasjonen mot å være digital, ikke bare gjøre digitale ting.

— Med «digital» kan vi snakke om det å være «alltid på», informasjon og tilgang til mennesker i fingertuppene, innhold overalt. Men det går lenger enn det, mye lenger. Digital betyr egentlig løsninger som gir oss muligheten til å møte folk «der de er». Det handler om å lage personaliserte kunde- og ansattopplevelser som bidrar til å gjøre hverdagen enklere, øke produktiviteten og la folk jobbe, lære og utvikle seg når som helst, hvor som helst.

2 HR må behandle ansatte som kunder

De siste årene har oppfatningen om hva som er god kundebehandling blitt sterkt påvirket av den teknologiske utviklingen.

— Som kunder har vi forventninger om servicegrad, tilgang til informasjon, enkelhet i beslutnings- og kjøpsprosessen og personaliserte tjenester, sier han.

— Via mobilen har vi tilgang til informasjon, shopping og opplevelser når vi sitter på bussen til jobb. Så kommer vi på kontoret og opplever tungvinte systemer som ligger år, om ikke tiår bak det vi forventer som kunder. Færre og færre vil lenger akseptere dette som en faktor de må forholde seg til arbeidshverdagen. HR må bli en drivkraft for designtenkning og innta en «ansatte-som-kunder»-tilnærming.

3 HR må selv bli digitale

Det siste David Mallon peker på er betydningen av at HR blir digital selv.

— Uten selv å bygge digital kompetanse vil ikke HR være i stand til å skape ansattopplevelser av denne typen, og heller ikke kunne være en viktig bidragsyter i det å gjenoppfinne organisasjonsmodellen.

Han sier at de gjennom sine undersøkelser registrerer at det skjer et skifte på dette området.

— Vi ser at stadig flere HR-enheter ansetter analytikere og ingeniører. Det skaper et trykk. Data om mennesker er og skal være en viktig del av fundamentet der beslutninger tas. Det som er viktig er å huske at data i seg selv ikke har noen verdi. Det er først når data blir til historier at det gir mening og kan skape endring. HR må derfor ikke glemme sin rolle som historieforteller, avslutter David Mallon.

David Mallon

Om David Mallon

David Mallon leder Bersin Research. Han fastlegger strategi, sikrer effektivitet og kvalitet i produksjoner. Mallon driver kontinuerlig innovasjon, og koordinerer forskning og innsats på. Han er en anerkjent foredragsholder og forfatter innen HR, læring og talent, og har mer enn 20 års erfaring innen feltet. David er en nøkkelressurs i Deloittes årlige Global Human Capital Trends-studie.