Toril Nag og Marita Nesvik: Samspillet mellom toppledelsen og HR-direktøren