Svar på spørsmål fra webinaret Jus, styring og ledelse i Koronatider