Nyheter i arbeidsretten: Konkurranse- og andre klausuler i arbeidsforhold