Micael Dahlen "alle vil bli lykkelige i fremtiden"