Marianne Andreassen: Det går fremover i offentlig sektor