Kari Bergeius Andersen og Thomas Braut Svendsen, Arbeidsrettskonferansen 2019 - Nyheter i arbeidsretten - hva bør vi vite nå?