Cranet 2015 - medlemsmøte med presentasjon av de viktigste funnene