Belønningsdagene 2015: Tiltrekningskraften til frivillig sektor - basert på verdier og følelser?