Belønningsdagene 2015: Belønningens etikk - om belønning