15:00 Johannes Sundlo: Medarbeiderundersøkelser som funker – 2 ganger i uken!