10:25 DOF Subsea: HRIS som forbedrer effektivitet og støtter forreningens økonomi- og risikostyring