Vestnorsk Personalforum og HR Norge vil slå seg sammen.

Norges nest største by har savnet et slagkraftig miljø innenfor human resource (HR). Det vil HR Norge og Vestnorsk Personalforum (VPF) gjøre noe med. Tirsdag kunngjorde de intensjonsavtale om å slå seg sammen.

Hensikten med sammenslåingen er å kunne levere mer nytte til HR-miljøet i Bergensregionen.

VPF er en regional organisasjon som har eksistert siden 1974. Vi er gode på å lage medlemsmøter, savnet en sterkere kobling mot nasjonale og internasjonale fagmiljøer, sier Bente Bratland, styremedlem i VPF. I tillegg er vi som 100 % dugnadsbasert organisasjon gang etter gang vist oss sårbare dersom styremedlemmer bytter jobb eller av andre grunner må trappe ned innsatsen.

- Vi har samarbeidet lenge, seier Bratland. Men samarbeidet har vært uforpliktende og i stor grad ad hoc. I tillegg ser vi at vi har mange overlappende medlemskap. Når vi gjør dette grepet der det først og fremst av hensyn til medlemmene.

- Det er et paradoks at vi nettopp av hensyn til VPF har holdt oss på avstand i Bergen, sier daglig leder i HR Norge Even Bolstad. - Vi har satset på samarbeid fremfor konkurranse. Når muligheten nå byr seg for å slå oss sammen, vil det også gjøre det mulig for oss å tilby våre mange medlemmer i Bergen flere gode tilbud og et bredere faglig miljø, sier han.

HR er et bredt fagområde som dekker blant annet ledelse, organisasjonsutvikling, kompetanse, belønning og personal, og har de seneste tiårene fått stadig fokus i både privat og offentlig sektor. Ved å bli mer tydelige og synlige i Bergen og Hordaland, ser vi også for oss at den nye organisasjonen vil kunne bli en enda mer attraktiv samarbeidspartner for andre relevante miljøer i regionen, sier Bolstad.

HR Norge har allerede gjort de nødvendige formelle vedtak. Dersom også årsmøtet til VPF sier ja i sitt årsmøte i juni, vil sammenslåingen vil da få umiddelbar effekt. For VPF sine medlemmer innebærer dette blant annet tilgang til HR Norge sine rådgivningsressurser, webcasts, kurs og konferanser.
Tilsvarende vil HR Norge umiddelbart få invitasjon til VPF sine medlemsmøter.

Planen er at den nye foreningen i starten styres av et interimsstyre utpekt av VPF og HR Norge i fellesskap. Deretter skal styre velges av og blant medlemmene i regionen.

Om foreningene:

Vestnorsk Personalforum (VPF) har siden 1974 vært den regionale HR organisasjonen, med utgangspunkt i Bergen. Organisasjonen har i dag 80 medlemmer og har en ideell formålsparagraf. VPF er kjent for å levere medlemsmøter av høy kvalitet.

HR Norge er en nasjonal HR-organisasjon som har historie siden 1958. De har i dag 3000 medlemmer – de fleste store og mange små virksomheter, noen enkeltpersoner og studenter. Foreningen har en ideell formålsparagraf. HR Norge er medlem av den europeiske HR-foreningen EAPM og er ledende på blant annet HR-konferanser, nyhetsbrev og undersøkelser.

Kontaktpersoner:

VPF Styremedlem Bente Bratland 99232407 bente.bratland@manpower.no
HR Norge Daglig leder Even Bolstad 90666720 even.bolstad@hrnorge.no

Presentasjon VPF og HR Norge