TU.no: De var Norges mest fornøyde ansatte. Nå er tilfredsheten på bunn

Ansatte i olje og gass var landets mest arbeidsglade ansatte. I dag er bildet annerledes, skriver Teknisk Ukeblad.

2017 08 22 Teknisk Ukeblad GE Lx De var landets mest fornøyde ansatte oppslag

Det handler om funn fra Global Employee and Leadership Index (GELx), hvor nettmagasinet har dykket ned i tallene for oljebransjen. De viser at ansatte som for få år siden var de mest fornøyde arbeidstakerne i kongeriket i dag ligger under landsgjennomsnitt.

TU skriver at Even Bolstad i HR Norge «mener reaksjonene fra oljebransjen er et klassisk lærebokeksempel på hva som skjer når slike hendelser inntreffer - og mener det verste sjokket kunne ha vært unngått.»

Også arbeidsgleden i denne sektoren har sunket de siste årene, og ligger nå under landsgjennomsnittet.

Men det kunne vært verre.

«For oljebransjen var gleden på topp i 2013 med 73 poeng, men har siden sunket, omtrent i takt med fallende oljepris og høyere arbeidsledighet. I 2017 er markøren nede på 68 poeng, to poeng under snittet for Norge», skriver Teknisk Ukeblad.

«Samtidig ville det ikke vært unaturlig å tro at arbeidsgleden kunne ha sunket enda mer, i lys av hvordan ståa er i oljebransjen.»

Trond Markussen, president i Nito, opplever at resultatene fra undersøkelsen stemmer godt overens med det han selv oppfatter fra bransjen.

«Vi har hatt en situasjon i oljebransjen hvor de ansatte har opplevd at de har vært uunnværlige i egen bedrift og attraktive på arbeidsmarkedet. Så falt plutselig etterspørselen og det skjedde fort. Så det tok litt tid før alle klarte å ta inn over seg hvor stort det var. Det gjorde så klart mange usikre på egen fremtid og på jobbmulighetene i bransjen. Virkelighetsbildet har forandret seg for mange», sier han til Teknisk Ukeblad.

Les hele saken på TU.no:


2017 08 22 Teknisk Ukeblad GE Lx De var landets mest fornøyde ansatte
TU.no - 22.08.17