TU.no: De var Norges mest fornøyde ansatte. Nå er tilfredsheten på bunn

Ansatte i olje og gass var landets mest arbeidsglade ansatte. I dag er bildet annerledes, skriver Teknisk Ukeblad.

Det handler om funn fra Global Employee and Leadership Index (GELx), hvor nettmagasinet har dykket ned i tallene for oljebransjen. De viser at ansatte som for få år siden var de mest fornøyde arbeidstakerne i kongeriket i dag ligger under landsgjennomsnitt.

TU skriver at Even Bolstad i HR Norge «mener reaksjonene fra oljebransjen er et klassisk lærebokeksempel på hva som skjer når slike hendelser inntreffer - og mener det verste sjokket kunne ha vært unngått.»

Også arbeidsgleden i denne sektoren har sunket de siste årene, og ligger nå under landsgjennomsnittet.

Men det kunne vært verre.

«For oljebransjen var gleden på topp i 2013 med 73 poeng, men har siden sunket, omtrent i takt med fallende oljepris og høyere arbeidsledighet. I 2017 er markøren nede på 68 poeng, to poeng under snittet for Norge», skriver Teknisk Ukeblad.

«Samtidig ville det ikke vært unaturlig å tro at arbeidsgleden kunne ha sunket enda mer, i lys av hvordan ståa er i oljebransjen.»

Trond Markussen, president i Nito, opplever at resultatene fra undersøkelsen stemmer godt overens med det han selv oppfatter fra bransjen.

«Vi har hatt en situasjon i oljebransjen hvor de ansatte har opplevd at de har vært uunnværlige i egen bedrift og attraktive på arbeidsmarkedet. Så falt plutselig etterspørselen og det skjedde fort. Så det tok litt tid før alle klarte å ta inn over seg hvor stort det var. Det gjorde så klart mange usikre på egen fremtid og på jobbmulighetene i bransjen. Virkelighetsbildet har forandret seg for mange», sier han til Teknisk Ukeblad.

Les hele saken på TU.no:


2017 08 22 Teknisk Ukeblad GE Lx De var landets mest fornøyde ansatte

TU.no - 22.08.17