Slik leder du best i krisetider

En ny undersøkelse fra HR Norge viser at klar kommunikasjon er det viktigste fra en leder akkurat nå. Halvparten av virksomhetene sier at dette er den absolutt viktigste lederadferden i koronakrisen.

Tomt kontor

Even Bolstad ble intervjuet av TV2 nyhetskanalen 31.mars 2020

Klar kommunikasjon er spesielt utfordrende nå fordi det skjer mye i virksomhetene. Det er mye som skal formidles, mye som skal koordineres, og for mange – uten at folk skal treffes. Lederne blir sittende i møter, og for medarbeiderne kan lederen bli borte og usynlig. Dette kan skape usikkerhet, utrygghet, eller til og med vanskeligheter med å avgjøre hva man selv egentlig skal eller kan gjøre for virksomheten. I krisesituasjoner blir det enkelt et skille mellom gode og dårlige ledere. Hvordan lederen handler nå, vil kunne gi ekko langt inn i fremtiden.

Det er derfor spesielt viktig for virksomhetene å fastholde at klar kommunikasjon er den viktigste lederatferden akkurat nå, og at ledere på alle nivåer trenger å bli minnet på dette slik at man unngår utrygghet og utydelighet. Et problem kan også være at lederne gjemmer seg fordi de er usikre på hva de skal kommunisere. Medarbeiderne får knapp informasjon, og kanskje til og med i en e-post.

Det er viktig nå at lederne i størst mulig grad må være synlig – vise ansikt og prøve å ha 1 til 1 kommunikasjon med medarbeiderne. De som sitter i en andre enden må føle at de blir sett, og kanskje like viktig – få vite at de er viktige og kan bidra. I praksis kan man hjelpe dem med å bryte ned overordnede mål i konkrete handlinger akkurat nå. Å føle seg nyttig og inkludert kan være helt avgjørende for motivasjon og fart blant medarbeiderne.

Men, det er ikke kun opp til lederen. Medarbeidere må også by på seg selv og by på sin egen kapasitet. Det vil si at folk flest akkurat nå må si ifra når de trenger noe å gjøre, si ifra at de kan hjelpe til – ikke bare også, men spesielt innenfor andre områder av virksomheten. Klar kommunikasjon er med andre ord viktig for lederne å jobbe med selv, men også viktig å fremheve viktigheten av dette blant sine medarbeidere og øvrige ledere. Mye skal skje fort eller for første gang for mange, og det er stor risiko for at ting glipper mellom stolene.

Her er HR Norges syv beste tips til ledere i krisetider:

  • Kommuniser, ikke bare informer

Selv om du har lite informasjon å formidle, ha jevnlig kontakt med de ansatte. Vær tett på, synlig (i hvert fall digitalt), og vis at du er tilgjengelig og tilstede for de som trenger å snakke med deg. Vær en god lytter.

  • Vis ansiktet

Bruk Skype, Teams og andre verktøy der dere kan se hverandre. Da kommer også mer av budskapet ditt gjennom.

  • Vær tydelig

Klar kommunikasjon er ønskelig, men samtidig utfordrende. Ikke minst når verden er så uklar som den er. Vær likevel tydelig i de valgene som tas og hva som forventes. Du må gjerne formidle at du ikke vet alt nå- men vær klar på at svarene kommer.

  • Tilby trygghet

Vær så ærlig og transparent som du kan være, og anerkjenn at dette er en utfordrende tid for de ansatte. Vis omsorg, og ta særlig vare på dem som sliter fra før. Psykiske utfordringer blir ikke lettere å håndtere i tider som dette.

  • Sett klare mål

Ha klare mål og forventninger til de ansatte så fremdrift opprettholdes fra hjemmekontoret. Engasjer, mobiliser, deleger – for all del ikke passiviser. Lediggang er roten til alt ondt. Særlig på hjemmekontor.

  • Skap energi i organisasjonen

Toppledelsen og mellomledelsen må gi energi til resten av organisasjonen gjennom en felles teamfølelse og en «dette klarer vi oss gjennom sammen» mentalitet. Dette kan også bidra til å øke produktiviteten. Ligger det noen nye muligheter i situasjonen også? Kan de ansatte skape verdier på en ny måte?

  • Involver tillitsvalgte

På medlemsmøte i HR Norge nylig, gjentok presidenten i Tekna at de ønsker å gå fra part til partner. Mange tillitsvalgte er gode partnere, og flinke til å fange opp signaler fra grasrota.