Pressemelding: Ny undersøkelse gir interessante innblikk i norsk arbeidsliv

HR-UNDERSØKELSEN 2014: Ny undersøkelse gir interessante innblikk i norsk arbeidsliv

HR-undersøkelsen – et samarbeidsprosjekt mellom EY og HR Norge -- gir interessante innblikk i norsk arbeidsliv, og avdekker at ledere vurderer deler av HR-arbeidet annerledes enn HR selv.

I årets HR-undersøkelse ønsket samarbeidspartnerne HR Norge og EY å ta en temperatursjekk på HR i Norge, samt se nærmere på følgende elementer innen HR hos norske virksomheter:

  • prioriterte fokusområder i dag
  • prioriterte fokusområder fremover
  • vurdert kompetanse og organisering

Undersøkelsen avdekker et interessant gap mellom det HR ønsker å fokusere på og det ledere i den øvrige virksomheten prioriterer innen HR. HR og linjeledere er ikke enige i hvordan HR-arbeidet bør fokuseres i årene som kommer. HR-folk vil jobbe mer strategisk, mens linjen ønsker fortsatt stort fokus på det administrative.

Det er et faktum i store deler av dagens arbeidsliv at mye av HR-arbeidet over tid er flyttet fra HR til linjeledere -- som ikke alltid ønsker det. Linjeledere blir bedt om å delta i prosesser for etterfølgerplanlegging, langsiktig planlegging av bemanning, eller såkalte high potential programmer. Deres opplevelse er at «dette hjelper ikke meg med det jeg sliter med».

Årets HR-undersøkelse viser at kompetansen på HR-områder er vurdert relativt lavt. På en skala fra 1-5, hvor 1 er svært lav kompetanse og 5 er svært høy kompetanse vurderer respondentene kompetansen på de fleste HR-områdene til rundt tre.

-- Det vil si at ledere og HR gir virksomheten karakteren "C" på mange HR-områder, sier Sven Iversen i HR Norge. -- Undersøkelsen viser også at kompetansen på administrative HR-områder er vurdert høyere enn kompetansen på utviklings- og strategiske områder. Det er et avvik mellom HRs ambisjoner om et strategisk fokus fremover og kompetansen på disse områdene.

-- EY og HR Norge tror at grunnen til at kompetansen på HR-områder ikke blir vurdert høyere, og gapet mellom HR og ledere, er at mange av HR-oppgavene faller mellom to stoler. I seminarer hvor årets HR-undersøkelse har blitt presentert uttrykker flere av deltakerne at det er mangel på en klar rollefordeling mellom ledere og HR når det gjelder HR-områder, sier Helle Øverbye i EY.

--Undersøkelsen presenterer hvordan EY og HR Norge mener at HR kan ta en aktiv rolle for å bli mer synlig i virksomheten og for å øke sin kompetanse, for eksempel innen innovasjon og HR-analyser, sier Iversen.

-- HR må være proaktive i sin rolle og ved å jobbe mer evidensbasert kan HR vise nytten av tiltak til ledere «svart på hvitt».

OM HR-UNDERSØKELSEN

HR-undersøkelsen 2014 er et samarbeidsprosjekt mellom EY (tidligere Ernst & Young) og HR Norge. Undersøkelsen er i grenselandet mellom en meningsmåling og et populærvitenskapelig arbeid.

HR-undersøkelsen ble gjennomført for første gang i 2007, og er blitt gjennomført årlig siden da. Undersøkelsen er en miks av spørsmål som går igjen fra år til år, og spørsmål som søker å borre i dybden på utvalgte temaer.

I år har partnerne valgt å sammenholde HR-folkets syn på HR-arbeidet som skjer i virksomheten med hvordan ledelsen og linjeledelsen ser på det samme arbeidet.

Spørreundersøkelsen ble sendt per e-post til totalt 589 respondenter som er et utvalg av HR Norges medlemmer og EYs nettverk. 279 respondenter besvartedeler av undersøkelsen, mens 260 respondenter besvarte hele undersøkelsen.

Kjønnsfordelingen var 68 prosent kvinner og 32 prosent menn.

HR-UNDERSØKELSEN 2014 - PRESENTASJONSMØTER

HR-undersøkelsen blir presentert i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo i november, desember og januar. Fra slutten av november er følgende tider og steder aktuelle.

  • 28. november kl 11-13 - Bjørvika konferansesenter, Oslo
  • 10. desember kl 09-11 - Bjørvika konferansesenter, Oslo
  • 16. januar kl 09-11 - Bjørvika konferansesenter, Oslo

KONTAKTPERSONER

Ved behov for mer informasjon, oversending av undersøkelsen, ønske om intervju, deltagelse på medlemsmøtene eller annen informasjon, bruk gjerne nedenstående kontaktpersoner:

  • Paal Leveraas, HR Norge, paal.leveraas@hrnorge.no - tlf 98216666
  • Ole Kristian Lunde, EY, ole.kristian.lunde@no.ey.com - tlf 90943135