Pensjonskonferansen: Forenkling og rykteavsanning

Pensjon bør forenkles, og hybridpensjon har et dårligere rykte enn fortjent. Det er to av mange budskap fra Pensjonskonferansen 2017.

2017 03 18 ABC Nyheter Pensjonskonferansen

ABC Nyheter dekket Pensjonskonferansen i forrige uke, og intervjuet Tom Staavi og Jon Hippe, begge foredragsholdere som hver på sin måte belyste det norske pensjonssystemet anno 2017.

Les:

– Etter mitt skjønn er det en fordel om vi klarer å forenkle tjenestepensjonssystemet og gjøre det mer forbrukervennlig. Om forbrukeren skjønner systemet og møter det samme systemet over alt i privat sektor, vil det bli lettere for folk å i større grad ta ansvar for pensjonen sin og vise mer interesse for den, sa Staavi til ABC Nyheter og la til:

– Det kan føre til at folk i større grad tar smarte grep, som å velge mer risikabel sparing i begynnelsen og justere ned risikoen når de blir eldre. Mer interesse og kunnskap hos forbrukerne, vil føre til en enda mer effektiv konkurranse mellom aktørene som konkurrerer om å levere pensjonstjenestene. Og konkurranse er bra i alle markeder.

Staavi mener det ville ha vært en fordel dersom en arbeidstaker møter det samme pensjonssystemet i jobb etter jobb og kan samle all pensjon ett sted gjennom arbeidslivet.

Jon Hippe, forskningsleder ved Fafo, sier til ABC Nyheter at han ikke kan begripe hvorfor ikke flere bedrifter velger hybridpensjon til sine ansatte.


– Jeg tror det har litt med kunnskap og bevissthet å gjøre. Jeg tror noe av frykten for hybridpensjon på arbeidsgiversiden er overdrevet. Mange arbeidsgivere frykter nok at dersom de velger en hybridordning, vil det bli dyrere for dem og at det vil komme stadige krav om forbedringer, sier Hippe til ABC Nyheter. Han legger til:

– Det er lett å forstå frykten for økte kostnader. Om arbeidstager har en avkastningsbasert hybridpensjon, har de en nullgaranti (se faktaboks) som koster mer. I tillegg må bedriftene betale mer for kvinner. Dessuten må de betale administrasjonskostnadene for pensjonsbevisene dersom ansatte slutter.

Hippe mener regjeringen må få på plass en litt mer samkjørt lovregulering mellom innskudd og hybrid, der for eksempel kostnader for pensjonskapitalbevis (innskudd) og pensjonsbevis (hybrid) er like.


Se også de korte videoene HR Norge lagde med de to foredragsholderne på Pensjonskonferansen.


Tom Staavi

Jon Hippe