Offentlige søkerlister på agendaen i Justisdepartementet

26. oktober møtte HR Norge, Virke og Lederne statssekretær Ove Vanebo i Justisdepartementet. Anledningen var innspillet partene har kommet med vedrørende offentlige søkerlister.

2016 10 26 Justiisdept

En delegasjon frontet av Even Bolstad, HR Norge, Alisdair Munro i Virke og Tor Hæhre i Lederne møtte statssekretær i Justis og beredskapsdepartementet Ove Vanebo (FrP) og to av hans juridiske rådgivere. Dette er en en oppfølging av den felles høringsuttalelsen partene ga til forslagene om endringer i offentlighetsloven før sommeren.

Tidligere har de tre organisasjonene også vært i møte med Kommunal og Moderniseringsdeptartementet.