Ny HR-undersøkelse: Norske ledere gir størst frihet

Norske ledere gir mer frihet enn andre nordiske ledere. - Gi slipp-ledelse gir suksess, mener Even Bolstad i HR Norge.

HRU 2020 ny nyhetsbrev
Logo HRN EY

En ny nordisk undersøkelse, gjennomført av HR Norge, de andre nordiske HR-organisasjonene og EY blant over 800 nordiske respondenter, viser at Norge ligger langt fremme når det gjelder lederutvikling. Ifølge undersøkelsen har syv av ti norske virksomheter endret sin tilnærming til lederutvikling i løpet av de siste tre årene.

- Dette viser at norske virksomheter har tatt innover seg at vi er på vei inn i en større omstilling og at vellykkede endringsprosesser krever god ledelse. Riktig lederstil og lederegenskaper kan være en avgjørende suksessfaktor i en endringsprosess, sier Associate Partner i EY, Bjørnar Løwe Skas.

Privat sektor har hatt større fokus på lederutvikling enn offentlig sektor. Nesten halvparten av private virksomheter har hatt fokus på dette. I offentlig sektor er det kun 36 prosent som har hatt samme fokus.

Stor frihet

Undersøkelsen viser at syv av ti virksomheter gir sine ansatte stor grad av autonomi når de skal løse sine arbeidsoppgaver. Også her ligger Norge foran de andre nordiske landene. Dette krever tillitsbasert ledelse og god intern kommunikasjon. I tillegg tilrettelegger åtte av ti for tilbakemeldinger til overordnede i privat sektor, mens syv av ti gjør dette i offentlig sektor. Dette bidrar også til gode resultater for norske ledere i undersøkelsen.

Ifølge HR Norge og EY har endret lederstil en positiv sammenheng med innovasjon, og undersøkelsen slår fast at selskapene som har endret sin tilnærming til lederutvikling er mer innovative.

- Hvordan du leder et selskap er viktigere enn noensinne. Autonomi og tillit bygger motivasjon og stimulerer nytenkning. Dette skaper resultater. Virksomheter som klarer overgangen til å bli mer horisontalt enn linjestyrt vil klare seg best i fremtiden. Virksomheter som ikke klarer overgangen, hvor ledere ikke klarer å gi slipp og tviholder på den gamle lederrollen hvor kontroll er viktigst, kommer til å slite. De blir for trege, klarer ikke å hente ut potensialet hos medarbeiderne og blir dermed også en mindre attraktiv arbeidsgiver for dem som vil og kan, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Må tilrettelegge for ansvar ved å fjerne hindringer

Ifølge HR Norge og EY vil de beste lederne fremover være de som tilrettelegger for ansvar ved å fjerne hindringer. Samtidig blir det enda viktigere enn før å ha et tydelig mål og retning og ledere må vise at de kan ta beslutninger og sette kursen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Associate partner i EY, Bjørnar Løwe Skas, telefon: 478 81 268
Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, telefon: 906 66 720
Ingvild Johnson, fagansvarlig i HR Norge, telefon: 907 62 995

Les lanseringsartikkelen og last ned rapporten her.