Norske ledere består korona-test

Korona har påvirket måten vi jobber på. Med mange på hjemmekontor har lederne blitt satt på prøve. Nå foreligger dommen. Og den er meget positiv. Medarbeiderne rapporterer kraftig løft i både måten det settes mål, hvordan meninger blir ivaretatt og hvordan det gis tilbakemeldinger. Også engasjement, endringsvilje og måten vi gjennomfører det vi har bestemt, har fått seg et løft. Det viser ny undersøkelse fra Kantar og HR Norge.

Dette er virkelig kraftige utslag, sier avdelingsdirektør i Kantar Harald Djupvik, som har fulgt undersøkelsen over flere år. Det virker som om vi korona gjør at vi henter ut det beste av oss selv. Paradoksalt nok kan det se ut som om vi har kommet tettere på hverandre nå som avstanden til kollegaen din er blitt større.

Lederne har ikke falt for fristelsen verken til å praktisere «skure-la-gå-ledelse» eller overdreven detaljstyring. I stedet har de skjønt hvor viktig det er å gi klar marsjretning, snakke 1-1 med den enkelte, jobbe i smågrupper og hele tiden være flinke til å gi tilbakemeldinger underveis sier Djupvik som selv er psykolog. Det har vært stor grad av tillitbasert ledelse, medarbeidere har blitt gitt tillit under ansvar, og det har også blitt praktisert stor grad av selvledelse. Vi vet at det å oppleve mening, det å mestre og det å ha en sjølråderett i forhold til hvordan oppgaver skal utføres er beste måten å skape motivasjon. Korona serverte oss muligheten på et fat – og vi tok den.

Jeg er råimponert, sier daglig leder i HR Norge Even Bolstad. Vi vet fra før at lederne er svært fornøyde med hva medarbeiderne har vist av innsats, holdning og pågangsmot. Nå får også lederne solid klapp på skulderen tilbake. Når vi borrer nærmere på spørsmålene bak de indeksene vi lager, ser vi ikke minst at alle spørsmål knyttet til kommunikasjon scorer rekordhøyt. I hverdagen finner vi vel alle noe å frustreres over og lederne får ofte skylden for både det ene og det andre, både fortjent og ufortjent. Samtidig vet vi at samarbeidet på norske arbeidsplasser er helt i verdenstoppen og at tilliten er høy. Så når det virkelig brenner, viser både ledere og medarbeidere kvalitet.

Korona har lært lederne at det ikke er så farlig å gi slipp, så lenge de gjør det tydelig hva man skal oppnå, hva som er marsjretningen og forutsatt at de følger opp både underveis og i etterkant. Godt lederskap er ofte avhengig av godt medarbeiderskap – og omvendt. Og alt sett under ett virker det å gå kjempebra der ute. langt bedre enn de skeptikere ville ha trodd på forhånd. Nå gjelder det å bevisstgjøre slik at all den gode praksisen og gode erfaringer festner seg i kultur og systemer. Hvis ikke er faren at faller tilbake til gammeldags ledelse når koronaen forhåpentligvis slipper taket, nærmest av gammel uvane, sier Bolstad.

Om undersøkelsen:
ALX er en arbeidslivsundersøkelse designet, tolket og formidlet i samarbeid mellom Kantar og HR Norge. Dataene er hentet inn gjennom Gallup panelet og baserer seg på et representativt utvalg av Norges yrkesaktive befolkning mellom 20-67 år. Datainnsamlingen skjedde siste del av september 2020. I overkant av 1000 personer deltok i undersøkelsen.

Undersøkelsen offentliggjøres i sin helhet 23. oktober
Dersom dere ønsker innsikt i grunnlagsmateriale før dette, så ta kontakt med even.bolstad@hrnorge.no

For kommentarer og intervjuer, kontakt:

Even Bolstad, daglig leder i HR Norge
Telefon: 90666720 E-post: even.bolstad@hrnorge.no

Harald Sørgaard-Djupvik, organisasjonspsykolog i Kantar
Telefon: 91191382 E-post: harald.djupvik@kantar.com

Harald Djupvik, Kantar (til venstre) og Even Bolstad, HR Norge
Harald Djupvik, Kantar (til venstre) og Even Bolstad, HR Norge
Se illustrasjoner:

Graf som viser utvikling lederkommunikasjon
Graf som viser gjennomføringsevne


Graf som viser endringsvilje
Graf som viser engasjement