Norge inn i styret til verdensorganisasjonen for HR

Daglig leder Even Bolstad i HR Norge er valgt inn som styremedlem i World Federation of People Management Associations (WFPMA). Organisasjonen representerer nærmere hundrede land på fem kontinenter, og med det mer enn 700.000 HR-ledere og spesialister.

Dette er en spennende utfordring i en krevende tid, sier Even Bolstad. Korona preger diskusjonen overalt. Mye handler om smittevern, omstilling og nye måter å jobbe sammen på. Som igjen har å gjøre med ledelse, kompetanse og organisering. Mye handler om å bygge kompetanse, skape gode arbeidsplasser og bygge gode samfunn. Slik bygges et produktivt, lønnsomt og godt arbeidsliv. Dette er utfordringer som de fleste kan kjenne seg igjen i. Men situasjonen er samtidig totalt forskjellig, mellom land og kontinenter. ikke minst hva angår sosialt sikkerhetsnett. - Det er hjerteskjærende når man hører rapporter fra land som sier rett ut at de må velge mellom å påføre medarbeiderne fare for korona på arbeidsplassen og det å sende dem hjem til mulig sultedød, sier Bolstad.

HR Norge er en av de mest fremgangsrike HR organisasjonene i Europa og dermed også i verden. Samtidig er det vi gjør i Norge og Norden innenfor HR, ledelse og generell samfunnsstyring noe som blir lagt merke til. De rundt oss har tillit til at vi har mye å bidra med. HR Norge tar på seg stadig mer internasjonalt ansvar og det er selvsagt en hyggelig anerkjennelse å bli spurt om å ta på seg slike verv, sier Bolstad. Samtidig gir vervet en innsikt, impulser og nettverk som direkte kommer HR Norge, norske virksomheter og dermed også norsk arbeidsliv til gode.

For mer informasjon: Even Bolstad even.bolstad@hrnorge.no Tlf 90666720

Portrett Even Bolstad

Last ned pressebilde her.

Om WFPMA: Se www.wfpma.com

Om HR Norge