Nordmenn vil lære nye ting for å få jobb

Mange kommer til å måtte endre jobbinnhold i årene som kommer. Mange jobber kommer også til å forsvinne. Men nordmenn flest mener de er godt skodd for det som kommer. Ikke minst er de villige til å lære seg nye ting, viser arbeidslivsundersøkelsen ALx.

I Alx, arbeidslivsundersøkelsen fra Kantar TNS og HR Norge som tar temperaturen på norsk arbeidsliv, slår Ola og Kari Nordmann seg på brystet og sier at det de ikke kan, det er de villig til å lære. Ingen andre faktorer enn lærevillighet vil på samme måte gjøre dem i stand til å få ny jobb dersom de må på jobbjakt, ifølge dem selv.

- Nordmenn har denne lærevilligheten i seg gjennom hele livet, forskjellen i egenoppfatningen hos en 60 åring er kun ti prosent lavere enn hos en 20-åring. Det er også verdt å trekke frem at de spurte mener de er fleksible og villige til å omstille seg. Det gjelder alle aldersgrupper, regioner og utdanningsnivåer, sier Harald Sørgaard Djupvik i Kantar TNS. - Dette er grunnleggende positivt. Å ha troen på at man kan er det første og avgjørende viktige trinnet i å ende opp med faktisk å få det til. En annen faktor som kan ha spilt inn her er at mange eldre arbeidstakere faktisk selv har erfart at de har klart nødvendige omstillinger i arbeidslivet så langt, og at det hvert fall ikke har stått på den mentale dugeligheten, sier Djupvik.

Førtiåringene sliter med det digitale

Gjennomgående tror nordmenn de har gode digitale ferdigheter, ifølge undersøkelsen.

- Det er naturlig at yngre har større tro på egne digitale ferdigheter enn de litt eldre. Vi ser imidlertid at det store droppet i troen på egne ferdigheter slår inn allerede når man kommer i førtiårene. Når du er førti har du faktisk mer enn halve yrkeskarrieren igjen. Dette er alarmerende sett opp mot tiden vi går inn i med stor etterspørsel etter digital forståelse, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

Det finnes ikke nok utdanninger og kurs på kloden som alene kan gi alle som trenger det tilstrekkelig kompetanseløft, sier Bolstad og gleder seg over at norske medarbeidere sier at de selv må ta ansvar for å løfte kompetansen sin. Vi snakker ofte om «70:20:10» innenfor læring og utvikling. 70% av utviklingen må komme fra jobboppgaver som utvikler deg faglig, 20% fra mennesker og miljøer du jobber sammen med og kun 10% fra utdanning og kurs. Det er først og fremst i selve jobben vi lærer og det er i jobben de fleste av oss har fått mesteparten av den kompetansen vi bruker når vi skal utføre arbeidet vårt. Da kan det rett og slett ikke være lov for alle oss som har passert 40 å klamre seg til «krykken» om at dersom man ikke er digitalt innfødt som er man dømt til å henge etter. Ledere og virksomheter må motivere og legge til rette. Men den viktigste personen i egen kompetanseutvikling er og blir deg selv. Alle kan og alle må, sier han.

A Lx Egenskaper ved ny jobb

Oslo, 15 oktober 2018

Arbeidslivsundersøkelsen Alx er et samarbeid mellom Kantar TNS og HR Norge, hvor vi to ganger i året spør et representativt utvalg av norske arbeidstakere om sentrale arbeidslivsspørsmål.

Høstens undersøkelse lanseres i sin helhet den 16. oktober. Hva som skal til for å få ny jobb dersom man mister den man har er ett av flere som dekkes av denne undersøkelsen.

Pressen inviteres til lanseringsmøtet. For mer informasjon og påmelding, se her.

For kommentarer, kontakt: