Nordmenn stortrives på jobb

Åtte av ti arbeidstakere i Norge er godt fornøyd med jobben sin, viser arbeidslivsundersøkelsen, ALx fra HR Norge og Kantar TNS. – Dette er et skyhøyt tall, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Harald Even 170926 102152

HR Norge og Kantar TNS tar to ganger i året tempen på hva som rører seg i norsk arbeidsliv, i arbeidslivsundersøkelsen ALx.

Årets første undersøkelse viser blant annet at åtte av ti enten er svært fornøyd eller fornøyd med jobben. Legger man til de 13 prosentene som svarer nøytralt, så er det hele 94 prosent som opplever å ha bra jobb.

- Det kan ikke kalles annet enn skyhøyt. Vi kan vanskelig forestille oss at noen land i verden vil kunne vise til så hyggelige tall, og det i et land hvor arbeidsledigheten er lav og sysselsettingen relativt høy, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Vi bryr oss mindre om lønn
På spørsmål om hva som motiverer nordmenn for å bli i jobben i har i dag, er det et meningsfullt jobbinnhold som kommer øverst på listen. 7 av 10 mener at fastlønnen er viktig, mens variabel lønnen vurderes som det minst viktige. De som er midt i livet motiveres mer av lønn enn både de som er eldre og de som er yngre. Det samme kan sies om de som jobber i bank, forsikring og telekommunikasjon/IT. De som motivers aller minst av lønn er de som jobber innen kommunal sektor, i barnehage/skole eller med forskning.

- At lønn ikke kommer på førsteplass er ikke overraskende på noen som helst måte. En meningsfull jobb, det sosiale miljøet på jobben, at jobben er sikker og at man har muligheten til å bidra til positivt til virksomhetens mål og agenda er mye viktigere for nordmenn enn lønn når det kommer til det å bli i jobben de har i dag, sier organisasjonspsykolog i Kantar TNS, Harald Sørgaard Djupvik.

Viktig med mulighet for etterutdanning
Fire av ti vurderer muligheten for etterutdanning som viktig som motivasjon for å bli i dagens arbeidsforhold, dette gjelder spesielt de yngste og de med høyest utdanning. Det kan også se ut som om muligheten for etterutdanning kan kompensere for lønn i noen tilfeller.

- Dette henger nok sammen med at kompetanseutvikling er viktig for å ha en sikker jobb i fremtiden, og det å ha en sikker jobb troner høyt på listen over hva vi anser som viktig med jobben vi har. Vi vet fra andre undersøkelser at det ikke er noen andre land hvor vi føler oss tryggere i jobben vi har enn i Norge. Mulighet for kompetanseheving og etterutdanning bidrar til en sikrere jobb i fremtiden og det er noe både ansatte og virksomheter i økende grad er opptatt av, sier Bolstad.

Karrieremuligheter ikke viktig etter 45
Det kan se ut som om karrieremuligheter er mindre viktig etter at man har fylt 45, spesielt for dem med lavest utdanning.

- Det er på ingen måte unaturlig at karriere er noe folk er mest opptatt av tidlig i yrkeskarrieren, og vi har også sett i en tidligere studie, at oppfatningen man har av muligheten for å få ny jobb etter fylte 55 år, faller dramatisk. Vi finner noen bransjemessige forskjeller ved at karrieremuligheter oppfattes som viktigere i bransjer som er mer prestasjonsorienterte, dette ser for eksempel ut til å gjelde for bank og forsikring, sier Sørgaard Djupvik.

Om ALx: 1002 respondenter fra Gallup Panelet. Representativt utvalg av Norges yrkesaktive befolkning mellom 20-67 år

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Even Bolstad, daglig leder i HR Norge Telefon: 90666720 E-post: even.bolstad@hrnorge.no
Harald Sørgaard Djupvik, organisasjonspsykolog i Kantar TNS telefon: 91191382 E-post: harald.dupvik@kantar.com