Ledernett: Nordmenn nest mest lykkelige på jobb

Nordmenn er nest mest lykkelige på jobb, melder Ledernett.no. Belgierne slår oss.

Det er en ny rapport fra Universum som avdekker at nordmenn er i verdenstoppen i jobblykke.

Nettstedet intervjuer HR Norges Even Bolstad, som mener det kan være et uttrykk for at vi har det utrolig bra i Norge generelt sett.

«Husk at denne typen undersøkelser egentlig avspeiler opplevelse delt på forventning. Til tross for skyhøye forventninger troner vi altså på toppen. Det forteller noe om opplevelsene hver og en har og at norske virksomheter faktisk leverer på det de lover», siteres han.

«Mye handler om et godt arbeidsmiljø, opplevelse av selvråderett i jobben og opplevd mening. Det vitner om at vi har et lederskap som gir tillit og et kollegialt fellesskap hvor man føler en stor grad av trygghet både i forhold til kolleger og ledelse - men faktisk også i forhold til å beholde jobben.»

Les mer: