Internships – den beste måten å rekruttere på?

Internship kan sees på som en eneste lang jobbsøknad, sier Glenn Menkin i DNB til Finansavisen i dag. Og får støtte fra Even Bolstad i HR Norge: Det å se en person i praksis er en mye sikrere rekrutteringsmetode enn bare å selektere på karakterer og intervju, sier han

Internships blir stadig mer utbredt også i Norge, og ledelsen i noen av Norges største bedrifter er klokkeklare på betydningen av internship for fast jobb senere. Knut Brundtland, administrerende direktør i investeringsbanken ABG Sundal Collier beskriver internships som sin viktigste rekrutteringskanal. Samtlige av årets nye fulltidsansatte har vært internt i en eller flere omganger, sier han.

Har en kandidat gjort en god jobb som intern stiller vedkommende selvsagt sterkt, sier Kristin Nordal i Yara. Og får støtte blant annet av HR direktør Merete Hverven Bull i Visma, som understreker hvor viktig de interne evalueringene er. Får kandidater gode tilbakemeldinger fra prosjekteiere og andre man har møtt i perioden, er det helt klart personer vi ønsker å beholde sier hun. Også i EY er vurderingen den samme. - Det er høy korrelasjon mellom observasjoner underveis i internshipet og prestasjoner senere i arbeidslivet, sier rekrutteringsansvarlig Cathrine Soland Varhaug.

Men nåløyet er trangt. Dette er toppstudenter som har vært gjennom lange rekrutteringsprosesser allerede sier Hverven Bull. Soland Varhaug sier det enda sterkere: Det er mye vanskeligere å få internship enn fast jobb, sier hun.

Men internships er mer enn et utstillingsvindu for skoleflinke studenter. Mange av de virksomhetene som er flinke til employer branding generelt er også gode på internships som en del av dette, sier Bolstad. Det handler om å posisjonere seg som en attraktiv arbeidsgiver ikke bare hos dem som kommer gjennom nåløyet men også hos andre i studentmiljøene kandidatene kommer fra. I tillegg er selvsagt internships på samme måte som mer ordinære sommerjobber viktig for utviklingen av den enkelte, sier Bolstad. Mange er teoretisk sidetunge og noen kan ha manglende forståelse for det å ha en jobb sier han, og viser til en fersk undersøkelse blant amerikanske studenter fra McGraw Hill hvor 77% av studentene følte seg trygge på egne ferdigheter men hvor bare 44% av arbeidsgiverne sa seg enig. Kjemiingeniør Fredrik Rodahl i Yara, selv tidligere intern, er enig. - Jeg forstod stillingsbeskrivelsen bedre og skjønte mer av selskapets forventninger etter å ha vært intern, sier han til avisen.


Internship

Faksimile Finansavisen, 1. august 2018