«Ingen» bryr seg om virksomhetens miljøansvar

HR Norge og Kantar TNS sin arbeidslivsundersøkelse, ALx, viser at virksomhetens miljøansvar er nærmest ubetydelig for valg av jobb og som motivasjonsfaktor for nordmenn.

HR Norge og Kantar TNS tar to ganger i året tempen på hva som rører seg i norsk arbeidsliv i arbeidslivsundersøkelsen ALx.

På spørsmål om hva som har størst betydning for valg av nåværende jobb, motivasjon til ekstra arbeidsinnsats og hinder i å bytte eller si opp nåværende jobb, kommer virksomhetens miljøansvar svært dårlig ut, i årets første undersøkelse.

Ansatte i reiseliv- og hotellbransjen mest opptatt av miljø

Kun 4,5 prosent av de under 30 år svarer at virksomhetens miljøansvar har vesentlig betydning for valg av jobb. I aldersgruppen 30-44 er det kun 3,2 prosent som svarer det samme.

- Dette vil jeg si er et trist funn. At virksomheten har en genuin miljøprofil og tar miljøet på alvor ikke kommer høyere på listen hos de unge, er overraskende. Vi ser at selv i denne aldersgruppen er det andre ting om trumfer i valg av arbeidsgiver, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Ingen av dem under 30 år svarer at virksomhetens mangel på miljøansvar hindrer dem fra å bytte jobb. I aldersgruppen over 60 er de derimot noe mer opptatt av dette. Fem prosent svarer at virksomhetens miljøansvar har størst betydning for valg av jobb.

- Det som er veldig interessant med dette funnet er at reiseliv- og hotellbransjen skiller seg positiv ut. Det er det eneste stedet hvor miljøansvar ser ut til å spille en rolle. Det gjelder nesten to av fem av dem som har valgt jobb i den bransjen. Dette er helt klart et resultat av hvordan bransjen selv har profilert seg på dette området de siste årene, sier organisasjonspsykolog Harald Sørgaard Djupvik i Kantar TNS.

Faglig spenning trumfer alt - spesielt for de over 60

Det som troner høyest på listen over hva som er viktigst ved valg av jobb, er at jobben oppleves som faglig spennende. Drøye halvparten av de spurte svarer dette, og hele seks av ti av de over 60 mener at dette er det aller viktigste ved valg av jobb.

- Alt for mange forlater arbeidslivet for tidlig. Men det har som konsekvens at de som kan og vil stå på etter fylte 60 år er gull i mange sammenhenger. De har lavere sykefravær, høyere motivasjon og er altså enda mer opptatt av faglig utvikling enn de som er yngre. Alt for mange arbeidsgivere lager negative stereotypier av eldre arbeidstakere som en kategori som ønsker å surfe inn i pensjonisttilværelsen. Sannheten viser seg faktisk å være den stikk motsatte. Dette er viktig å huske på ikke minst når knappheten på arbeidskraft øker, sier Bolstad.

At jobben oppleves faglig spennende følges tett opp av det sosiale miljøet på arbeidsplassen, og at man har en sikker jobb.

Lønn viktigere for de yngre

Lønnen er derimot ikke så viktig, viser undersøkelsen. Først på fjerdeplass finner vi lønn som det viktigste for valg av arbeidsgiver. Og de unge er mer opptatt av lønn enn de eldre. Over dobbelt så mange (17,4%) under 30 år svarer at lønn har størst betydning for valg av arbeidssted, sammenlignet med dem over 60 (8,5%).

- Men husk da at de eldste svarer retrospektivt, for det er omtrent på samme nivå som de yngste når det er spørsmål om lønnens betydning som hinder for å si opp, sier Sørgaard-Djupvik.

Nesten tre av ti i gruppen 30-44 sier de motiveres av lønn for å legge inn en ekstra arbeidsinnsats i det daglige, og tallet er enda høyere i gitte bransjer.

- Det er tydelig at dess mer prestasjonsbasert lønnen er, dess større betydning har den. Det er nok en effekt som går begge veier, da disse bransjene helt sikkert rekrutterer ansatte som liker å jobbe på den måten, avslutter Sørgaard-Djupvik.

Om ALx: 1002 respondenter fra Gallup Panelet. Representativt utvalg av Norges yrkesaktive befolkning mellom 20-67 år

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Even Bolstad, daglig leder i HR Norge Telefon: 90666720 E-post: even.bolstad@hrnorge.no

Harald Sørgaard-Djupvik, organisasjonspsykolog i Kantar TNS telefon: 91191382 E-post: harald.dupvik@kantar.com

Harald Even 170926 102152