HR Norge samler ledere i helsesektoren til dialog på nøytral grunn

Endelig er det skapt en arena hvor ledere og HR i helsevesenet kan diskutere faget ledelse på tvers av profesjonsgrenser og helseregioner med et rendyrket ledelsesfaglig bakteppe.

Helse berører det dypt menneskelige i oss, og for ledere og medarbeidere i helse-Norge er det også et sterkt faglig anliggende. Vi vet at det er store lederutfordringer i helsevesenet, spesielt knyttet til ledelse i et miljø med sterke profesjonsgrenser og høyt kompetente, selvstendige medarbeidere.

Medlemsorganisasjonen HR Norge representerer et av landets sterkeste lederfaglige miljøer. Organisasjonen er ikke tilknyttet verken arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjoner, og har medlemmer fra privat, statlig, kommunal og fylkeskommunal sektor.

— Mange medlemmer i helsesektoren har etterlyst partsnøytrale fagarenaer hvor fokus er godt lederskap, sier Tone Rose Todalshaug, som er prosjektleder for konferansen.

— Få, om noen, er bedre egnet enn HR Norge til å skape en slik samhandlings- og erfaringsarena for ledelse i helsesektoren.

Dette er bakgrunnen for at HR Norge nå lanserer konferansen «HR og ledelse i helsesektoren». Konferansen avholdes den 2. desember 2015 på Gardermoen.

— Helseledelse er ualminnelig krevende, med tøffe prioriteringer og avgjørelser som har stor betydning for den enkelte av oss, samtidig som det er enorme kostnader involvert, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge.

— Forskjellen mellom middels og god ledelse gir seg utslag ikke bare i kroner og øre, arbeidsglede og misnøye, men er bokstavelig talt et spørsmål om liv eller død, legger han til.

«Få, om noen, er bedre egnet enn HR Norge til å skape en slik samhandlings- og erfaringsarena for ledelse i helsesektoren.»

Tone Rose Todalshaug

Noe av målet med denne konferansen er derfor å gi ledere og HR-profesjonelle i helsesektoren innblikk i hva som er beste praksis innen helseledelse.

Konferansen åpnes med spørsmålet «Hvordan skal vi få ledere som er garantister av kvalitet?». Den som spør er Lisbeth Normann, statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet.

En av de som bidrar med beste praksis er vinneren av Legeforeningens lederpris, administrerende direktør Per Bleikelia ved Ringerike sykehus. I følge Tidsskrift for Den norske legeforening endret foreningen statuttene for sin lederpris for å kunne gi den til Bleikelia i 2014, en tydelig honnør for innsatsen og en innovativ stil.

Noen av de andre som vil dele sin kunnskap og erfaring er:
  • Kenneth Solstrand, IKT-direktør ved Oslo universitetssykehus: Fremtidens teknologi helsevesenet.
  • Knut Ivar Karevold, organisasjonspsykolog med profesjonsledelse — også kalt «primadonnaledelse» — som spesialitet.
  • Professor Ole Trond Berg fra Universitet i Oslo som spør om de ansatte skal betraktes annerledes enn utstyr.
  • Professor Torgeir Bruun Wyller, også fra UiO, som stiller spørsmål ved om den rådende mål- og resultatstyringen i offentlig sektor tjener sin hensikt.

Til redaksjonen
HR Norge er en uavhengig, frittstående medlemsorganisasjon og et nettverk som utgjør landets største HR- og ledelsesfaglige nettverk.

Om konferansen
Konferansen HR og ledelse i helsesektoren arrangeres den 2. desember 2015 på Park Inn Oslo Airport hotel, Gardermoen. Ta kontakt dersom det er ønskelig med intervjuer eller tilstedeværelse på konferansen.

Kontaktpersoner
  • Even Bolstad, daglig leder – even.bolstad@hrnorge.no – tlf 906 66 720
  • Tone Rose Todalshaug, prosjektleder – tone.rose.todalshaug@hrnorge.no – tlf 416 63 580
  • Paal Leveraas, presseansvarlig HR Norge, paal.leveraas@hrnorge.no – tlf 982 16 666

HR og ledelse i helsesektoren

Program og praktisk informasjon

Foredragene på konferansen HR og ledelse i helsesektoren har et bredt spekter, fra tillit og teknologi, til profesjonsledelse og arbeidsmoral. Klikk på bildet for fullt program.


Even Bolstad medium

Even Bolstad, daglig leder i HR Norge

Tone rose todalshaug portrett

Tone Rose Todalshaug, prosjektleder for konferansen

Helseprogram

HR og ledelse i helsesektoren (klikk bildet for fullt program)